Spolek NOVÁ LITEŇ

název: NOVÁ LITEŇ, z.s.
sídlo: Květnové revoluce 721, Běleč, 267 27 Liteň
IČ: 03598021

NovaLiten_RED

Spolek Nová Liteň byl založen 1. listopadu 2014.

Založilo ho 11 obyvatel Litně, Bělče a Leče, kteří nejsou jen planě nespokojení se zaostalostí obce, ale jsou ochotní pro nápravu tohoto stavu i konkrétně něco udělat. Během komunálních voleb 2014 se prokázalo, že je mezi námi již mnoho moderních lidí. A to zcela nezávisle, zda rodem místních nebo přistěhovalých. Lidí, kteří chtějí žít ve funkční, upravené a pohodlné obci, která si přesto zachovává tradice a mnohé výhody života na venkově. Lidí, kteří jsou výkonní a požadují proto přirozeně také od správy městyse, aby se zmodernizovala na úroveň 21. století.

Odvaha3xnormalÚčely spolku jsou konkrétně:

 1. obnova, rozkvět a udržitelný rozvoj obce Liteň a jejích částí Běleč, Leč, Dolní Vlence , což je hlavním posláním spolku
 2. ochrana přírody a krajiny a péče o ní
 3. poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí
 4. organizování a podpora kulturních akcí
 5. organizování a podpora sportovních aktivit
 6. organizování a podpora vzdělávání
 7. propagace městyse Liteň, jeho obyvatel a organizací
 8. sestavování kvalifikovaných návrhů pro samosprávu městyse Liteň

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 1. praktická činnost ve spolupráci s orgány státní správy,
 2. praktická činnost ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí a jinými subjekty,
 3. organizování kampaní a petičních akcí pro obnovu okolí a na ochranu přírody,
 4. pořádání vzdělávacích (přednášky, semináře), kulturních (lidové zvyky a obyčeje) a sportovních akcí
 5. účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy občanů
 6. propagace Městyse Liteň ve všech médiích

Myslíte, že máte v některé z uvedených oblastí co nabídnout a chcete tomu věnovat trochu svého volného času? Pak jste mezi námi vítáni!

 

OdvahaRednormal

Dokumenty ke stažení/vytištění: