Liteňské tamtamy

Spolek Nová Liteň si dává za cíl, zlepšit a zmodernizovat život v našich obcích po všech stránkách. K tomu přispívá nemalou měrou i kvalitní informovanost obyvatel. Snažíme se proto sbírat zprávy, které se po Litni vyprávějí a konfrontovat je se skutečností, kterou zjišťujeme přímo u lidí, kterých se to týká.

Doufáme, že se nám tak podaří časem vytvořit prostor, kam se budete rádi vracet, abyste se dozvěděli, o čem se právě na Litni hovoří. V době, kdy jsme všichni až do večera zapřažení v práci – většinou mimo Liteň – a doma nás čekají naše rodiny, není přirozeně dost času, pokoušet se informovat dlouhými rozhovory s různými sousedy a údaje srovnávat.

 Kdo kdy a kde  Tam Tam Skutečnost
9/2015
pan Horák
Pan Vodička se dohodl s bývalým starostou Klimentem a vozil suť do pískovny v Bělči. Pan Vodička žádnou suť do Bělče vozit nedal. Žádná taková dohoda neexistovala. Suť se do bělečské pískovny skládat nesměla. Také pan Kliment fungoval zcela jinak – byl zodpovědný starosta a poctivý člověk, nebyl to gauner. Takovou čuňárnu by neposvětil. To, že Česká televize nahrála a Nová Liteň nafotila hromady jiného materiálu než hlína, který se nyní v pískovně válí, by pana Klimenta skutečně trápilo.
11/2014
pan Knop
Pan Vodička podrážel bývalého starostu Klimenta a psal emaily na krajský úřad. Pan Vodička nenapsal nikdy ani jeden email nebo dopis na krajský úřad.
 11/2014 Vedení obce oznámilo policii, že pan Kaštánek má spory s obcí. Pan Kaštánek je teď hlavním podezřelým, že zapálil kanalizační trubky před kinem v Litni. Filip Kaštánek nezapálil kanalizační trubky v Litni. Ležel v posteli vedle své ženy spolu s dětmi, které nad ránem do postele rodičů chodí. Filip Kaštánek byl vyslechnut po telefonu MO Policie Karlštejn.
10/2014 Protože byla podána proti výsledku voleb stížnost, nemůže probíhat výstavba kanalizace, jak plánováno. Stavební firma má platnou smlouvu a staví zcela nezávisle na tom, jak se vyvíjejí volby.
 10/2014
ing. Horák
Podle sdělení soudkyně krajského soudu, došlo na soud na 6.000 stížností na výsledek voleb. Zpracování tak velkého množství může proto trvat déle než zákonných 20 dnů.
Ve Středočeském kraji bylo podáno pouze 28 žalob na výsledek voleb. (V celé ČR méně než 200.) To by měl Krajský soud v termínu 20 dnů zvládnout. Na níže uvedeném odkazu je ke stažení seznam středočeských obcí (ke 4.11. již 4 návrhy vyřízeny):
  10/2014 Pan Kaštánek podal trestní oznámení na pana Horáka kvůli výstavbě kanalizace a ta se proto musí zastavit Pan Kaštánek nepodal žádné trestní oznámení na pana Horáka.
  10/2014
www.liten.cz/pavlac
Jiří Vodička uplácel občany ze staré školy 50,- Kč za to, když budou volit jeho kandidátku. Jiří Vodička neplatil voličům žádné peníze, aby dávali hlasy jeho kandidátce.
 10/2014 Pan Kaštánek si řekl při vyjednávání o povolební koalici s panem Horákem o plat 50.000,- Kč měsíčně, bude-li místostarostou. Pan Kaštánek se nikdy s panem Horákem nebavil o výši příjmu jako uvolněný místostarosta.
10/2014 Pan Kaštánek navrhl panu Horákovi, že propustí pana Havelku a dvě zaměstnankyně úřadu a budou dělat všechny práce na obci sami. Pan Kaštánek navrhuje panu Havelkovi, aby se věnoval 100% práci ředitele Ateliéru Svatopluk, vyplácel si normální plat a byl motivovaný a úspěšný.
Jeho funkce stavebního technika na plný úvazek již na obci potřebná není, protože stavební úřad v Králově Dvoře převzal opět veškerou stavební agendu, která byla původně na obcích s rozšířenou působností.
O propouštění zaměstnankyň obecního úřadu se pan Kaštánek s panem Horákem nikdy nebavil.
 10/2014 Když se zastupitelstvo sejde v roce 2014 pozdě nebo vůbec, bude rok 2015 začínat s rozpočtovým provizoriem. To znamená, že nebudou peníze na kanalizaci a stavba se zastaví. Liteň ztratí tím pádem nárok na dotace a zůstane jí dluh 50 milionů Kč.
Rozpočtové provizorium neznamená v žádném případě, že má obec náhle méně peněz nebo jí někdo zakazuje s nimi hospodařit. Jmenuje se to provizorium, protože platí jen část roku. Provizorium si určuje samo liteňské zastupitelstvo, když nestihne nebo nechce vypracovat celý rozpočet na rok 2015. I když má obec provizorium, platí úplně normálně veškeré faktury, které má podle smluv platit.
Kdyby se zastupitelstvo nestihlo ustavit do konce roku 2014, také to nevadí: rozpočtové provizorium určuje v tom případě stávající starosta obce.
Přesné informace Ministerstva vnitra ČR zde:  www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporueni-blue-06-1-web-pdf.aspx
10/2014 Panu Kaštánkovi krachuje firma. Filip Kaštánek prodal nemovitost v níž jeho a jeho
společníka firma sídlí, protože společník nechce/nemůže Filipa Kaštánka vyplatit.
Filip Kaštánek se na funkci starosty připravuje mj. tak, že neplánuje sedět na dvou židlích a řídit svou firmu z teplé kanceláře v Litni. V případě výkonu povolání starosty chce z firmy odejít.
10/2014 Ing. Horák se nemůže dovolat panu Kaštánkovi, přestože volal i 3x. Filip Kaštánek nemá žádný zmeškaný hovor od pana
Horáka. Ukázal to ostatním na displeji svého telefonu.
08/2014 Filip Kaštánek má čtyři hospody v Praze na Starém Městě. Filip Kaštánek: „Nemám. Mám vlastní firmu. Působím v automobilovém průmyslu a děláme přestavby a servis automobilů na alternativní pohony (LPG, CNG, HHO, E85). Dalším naším polem působnosti jsou elektronické systémy v autech a ozvučení, navigace, video. Pokud se stanu starostou, firmu opustím (už jsem prodal provozovnu a se společníkem jsme na dalším postupu dohodnuti).“
08/2014 Filip Kaštánek je bývalý vekslák. Filip Kaštánek: „Nejsem. Na to jsem příliš mladý. V roce 1989 mi bylo 19 a studoval jsem na VŠDS v Žilině.“
07/2014 Filip Kaštánek je členem OS Bělč. Filip Kaštánek: „Nejsem. S kamarádem jsem zvažoval založení OS, které by se zasazovalo o získání dotací a pracovalo na cyklostezkách v okolí a zvelebování obce (hřiště a klubovna v Bělči).“
07/2014 Filip Kaštánek by nestavěl kanalizaci. Filip Kaštánek: „Stavěl. Avšak! Řekl jsem, že bych nestavěl, pokud bych neměl zajištěné úplné financování a pokud bych neměl všechna stavební povolení. A to se v Litni bohužel děje. Jednoduše jsem zodpovědný.“

 


Foto: Rolf Handke  / pixelio.de