Author Archives: Miloslav Kliment

Nástavba na naší škole nevyřeší ani scházející třídy, ani moc malou tělocvičnu

Pohled ze severu (od hřbitova)

Na sociálních sítích se v posledním týdnu objevovaly často Kamenné Žehrovice, které za miliony z dotací naprosto otřesným způsobem „zrekonstruovaly“ svou školu a absolutně ji přitom zohyzdily.

Bohužel nás něco podobného čeká v Litni. Paní starostka Marcínová nesplnila usnesení zastupitelstva obce a zadala pouze jedno provedení a získala pouze jeden návrh. Absolutně ignorovala přání bývalé ředitelky školy a většiny zastupitelů, kteří požadovali návrh rozšíření do areálu bývalého učiliště. Jak současná starostka Marcínová, tak minulý starosta Horák tvrdili vedení školy, že si zastupitelé nepřejí rozšíření do areálu bývalého učiliště. Nám zastupitelům zase oba starostové tvrdili, že vedení školy nechce rozšíření do učiliště. 
Jak příznačné pro stav věcí v Litni. 

Nástavba z ptačí perspektivy

Když paní starostka Marcínová představila návrh zastupitelům, tak nadpoloviční většina zastupitelů řekla/napsala, že je to hrůza a že si toto rozšíření nepřejí a že se pod to nepodepíší. Návrh, který podporuje a předložila paní Marcínová, obsahoval také „vystoupení“ budovy školy v přízemí do uličního prostoru před kostel a hospodu do parku/na náves. Toto „vykročení“ ven bylo také zrušeno (tak jako v Žehrovicích) a zůstal zbytek s krabicovou nástavbou na střeše. 

Za nějakých 24 miliony korun tak škola získá 3 třídy a o jednu třídu přijde. Také vám to přijde málo? Nám zastupitelům za Nezávislé ano. Navrhovali jsme úplně jiné řešeni, které obsahovalo i větší tělocvičnu a 4 třídy navíc za stejnou částku.

Vypadá to však, že si paní Marcínová chce stůj co stůj připsat body za realizaci jakékoli stavby. Jedno, jak to bude vypadat, jedno, co to bude stát. Zastupitelé za Lepší Liteň (Horák, Fiřt, Slanec) a přeběhlík z Nezávislých (Hrách) paní Marcínové záměr posvětili. V případě Jiřího Hrácha je to o to zvláštnější, že sám svůj souhlas později bagatelizoval tvrzením, že „CHKO stavbu stejně nepovolí“. Sám totiž řekl, že návrh je „strašný“. Dlužno podotknout, že proti tomuto rozšíření jsou i někteří vlastníci sousedních parcel a nemovitostí. S nimi paní Marcínová také záměr v samém počátku nekonzultovala a sama se vyjadřovala tak, že stavbu „stejně protlačí“.

„Vykročení“ budovy školy směrem na jih

Nejsmutnější na celé věci je skutečnost, že rozšíření není dostatečné…

Co si tak asi děti odnesou?

škola1Týden za týdnem musejí děti z Litně, Bělče, ale i okolních obcí procházet kolem hanebných nápisů a obrázků, které se na škole objevily kolem vchodu. Je to jistě otřesný čin a je zároveň pro slušné lidi úplně nepochopitelné, že k těmto věcem vůbec dochází. Proč ale nekoupil starosta hned druhý den vlastnoručně kýbl fasádní barvy a nedal to svinstvo zabarvit? To mu to nevadí, jaký dojem získávají z Litně rodiče dětí, návštěvníci školy, návštěvníci hřbitova? Je mu jedno, jaký vliv má takové prostředí na psychiku dětí?

Na zasedání zastupitelstva (28.1.2016), kde to pan Kaštánek vnesl do diskuze, se veřejnost dozvěděla pouze několik výmluv a nabyla dojmu, že pánové Havelka a Horák nejsou schopní za vysoký plat zařídit to, co každý chalupníček zvládne udělat zadarmo, když mu nateče voda do sklepa: vyfotit, zatelefonovat, poslat na pojišťovnu a opravit dřív, než bude škoda ještě větší.

škola2Asi nejlepší výmluva pro obhájení vlastní totální neschopnosti byla, že to musí zůstat v tomto stavu do té doby, než to policie vyšetří! Jako kdyby vyloupené obchody zůstávaly měsíce bez vytlučených výloh a oběti vražd ležely až do vyšetření na místě činu …. V minulosti jsem musel řešit několik nepříjemných případů v areálu fotbalového hřiště, kdy nám vandalové poničili kabiny, rozřezali trampolínu, dále přívalové deště a vítr zasáhly budovu a naše zázemí. Byla u toho také policie, vše se vyfotilo, poslalo na pojišťovnu a naší snahou bylo ,,chtít“ dát vše do původního stavu v rozumném termínu, aby škody nebyly ještě větší.

I já, jako zastupitel pochopím, že není v našich silách, schopnostech některé věci tzv. dovést k dokonalému stavu a spokojenosti všech. V případě školní fasády jsem ale přesvědčen, že nebylo jak z funkce starosty, tak stavebního technika uděláno vůbec nic. A místo, aby se chytili za nos a slíbili věc urychleně vyřešit, vrší jen jednu nepravděpodobnou výmluvu za druhou. Obzvláště starosta přitom nechápe, že v minulosti tuto funkci zastávali na vesnici vždy lidé, kterým se dalo ve všem stoprocentně věřit a že svými výmluvami dále poškozuje už tak pošramocenou pověst úřadu.

Máme přirozené právo žít v hezké obci s funkčním starostou a výkonným úřadem, kde se naše děti nemusejí měsíce dívat při návštěvě školy a odpoledního kroužku na nasprejované zvrhlosti.

WP_20160127_17_05_07_Pro[1]

Nová alej – zúčastnili jsme se!

webDSCF3315Máme právo žít v malebné, upravené, dobře vedené a moderní obci.

A proto nejen, že navrhujeme pro Liteň, Běleč, Leč a Vlence desítky zlepšení, snažíme se omezit obecní marnotratnost, obstaráváme kontakty a peníze, ale neváháme ani přiložit ruku k dílu, jak je to jen možné.

Je proto jen logické, že se při sázení ovocných a okrasných stromů v nové aleji mezi Starou školou a Bělčí (říká se tam Na stráňkách nebo Stráňky) sešla tradičně hromada členů Nové Litně. Celkem přes 60 stromů nám teď zkrášlí a zpříjemní procházku z Bělče do Litně a nazpátek. A cesta s měkkým povrchem je každopádně perfektní také pro hobby běžce, kteří chtějí trochu ulevit kloubům ve srovnání s během po asfaltu. Neváhejte a přijďte si to zkusit!  smileySMALL

  webDSCF3224webDSCF3230

Po krátkém školení od paní Jelenové, jak stromek zasadit a z které strany opatřit kůlem a úvazkem, se dali všichni do usilovné práce.

 

webDSCF3253  webDSCF3280 webDSCF3266 webDSCF3262 webDSCF3256 webDSCF3236

Velice rychle vykrystalizovaly dvě „zatloukací party“, z nichž jedna, která desítky kůlů zvládla zatlouct z vachrlaté židle, by možná mohla pomýšlet i na akrobatickou dráhu. smileySMALL

 webDSCF3255 webDSCF3254

Asi nejstarší dobrovolnou brigádnicí byla paní Poláčková.
A na tváři té nejmladší – malé Anežky – lze vyčíst skeptické otázky: „Jen jestli nám to tu poroste. A nezapomenou teď hasiči zalejvat?“ Neboj, Anežko, nezapomenou a poroste!

webDSCF3292
webDSCF3301

Nová Liteň má narozeniny!

 

 

 

Jak ten čas letí! Viceprezidentka spolku Nová Liteň, Jindřiška Jelínková, nás svolala na první výroční zasedání. A bylo nejen co plánovat, ale skutečně i mnohé oslavit. Povedlo se nám udělat ohromné množství práce, a to nejen v zastupitelstvu, ale i ve veřejném prostoru. Prezident spolku, Filip Kaštánek, připravil malý přehled s honosným názvem „Zpráva o stavu Nové Litně“, z kterého jsou ty nejdůležitější části zde: 

 

ZPRÁVA O STAVU NOVÉ LITNĚ0ZPRÁVA O STAVU NOVÉ LITNĚ2
ZPRÁVA O STAVU NOVÉ LITNĚ4


 

 

Tak trochu stínem na našem přátelském setkání bylo to, že téměř všichni už jsme měli v kapse předvolání na kriminální policii, která se obula do vyšetřování kroupce, podvodů a dalších nezákonných praktik na liteňské radnici hned v několika oddělených kauzách. Sice máme všichni svědomí naprosto čisté, ale pocit je to pro slušné lidi skutečně hrozný. Doufejme teď, že se rychle vyšetří, kdo je za nepravosti zodpovědný, má na radnici funkci a nebo hlasoval tak, aby nezákonnosti umožnil a my se budeme moci dát zase do produktivní práce pro naše obce.  

ŠOKUJÍCÍ ODHALENÍ! PODKLADY NA VÍCEPRÁCE ZASE NESOUHLASÍ!

Zasedání zastupitelstva ze dne 19.3.2015 přineslo několik skutečně zlomových okamžiků. Mimo přerušení zasedání na neurčito (viz: „Nová Liteň chce pracovat, stará chce do postele“) to byla diskuze k návrhu starosty: navýšení ceny za stavbu čističky. Abyste pochopili, na základě jakých informací má dle starosty Horáka a stavebního technika Havelky zastupitelstvo kvalifikovaně rozhodovat o obecních, tedy našich společných financích, podívejte se na kvalitu podkladů, které zastupitelstvo dostalo.

1) Firma Šindler navrhla změnit smlouvu následovně – připočíst 277.650 Kč za změněné technologie v čističce a odečíst 139.250 Kč za ty, které byly plánované původně. Dodatek-c

2) A proč připočíst právě 277.650,- Kč? Na to je odsouhlasený výkaz výměr. Tak se podívejte na výkaz výměr, orazítkovaný starostou i stavebním dozorem. Vidíte tam těch 277.650,- Kč? Ne? Tak to nejste sami – každý normální člověk vidí jen 224.850,- Kč! Vykaz-vymer3) A skutečnou třešničkou na dortu je pak černošická firma AQUACONSULT s.r.o., která je podle starosty Horáka a pana Havelky NEZÁVISLÝ PORADCE, který obci Liteň od počátku stavby radí (video). A právě tento nezávislý poradce nám prý doporučuje, abychom změnili technologii a trochu si připlatili. V podkladech z obce nacházejí ale zastupitelé nabídku právě této firmy AQUACONSULT s.r.o. na dodávku této technologie! Firma Šindler to má pak Litni zjevně jen přefakturovat:

Cenova nabidka Aquaconsult na Šindlera

 

Naprosto nepochopitelné je, že stavební technik Havelka pak ještě v pátek, 20.3.2015, tedy den po zasedání, na pracovní poradě zastupitelstva zastupitelům tvrdí, že tato nabídka vůbec neexistuje. Zastupitel Vodička si to prý celé vymyslel a během zasedání lhal, že firma AQUACONSULT nabízí dodávku technologie do ČOV.

My se nesnažíme dokumenty interpretovat – na to nemáme dost znalostí a hlavně neznáme všechny dokumenty, které má obec k dispozici. Co děláme je, že údaje srovnáváme, jestli se jednotlivé dokumenty mezi sebou neliší a jestli dávají celkově smysl. A to v tomto případě nedávají.


Zjevné rozpory v podkladech a v tvrzeních zaměstnanců obce vám konečně můžeme přiblížit proto, že zastupitelé poprvé dostali aspoň k některým bodům programu podklady v písemné podobě a naskenované. Až do zasedání č. 4 bylo běžné, že písemné podklady nebyly vůbec žádné a starosta různá čísla a skutečnosti pouze tvrdil bez jakéhokoliv dokladu. Mnoho jeho tvrzení jsme proto neměli zatím možnost přezkoumat – schází nám totiž papír s přesným údajem. Jestli vás to zaujalo, možná uvítáte možnost se podívat na tu část záznamu, kde řešíme právě navýšení nákladů za čističku: délka cca. 20 minut, začátek zde.

 

 


obrázek: Clarissa Schwarz / pixelio.de

 

HH-System v Litni

HHS údivem jsme zjistili, že NEZÁVISLÍ jsou jediná kandidátka, kterou skutečně zajímá názor našich spoluobčanů. Vedle diskuze na internetu organizuje proto i předvolební setkání s nimi.

O to větší překvapení pak pro nás bylo, že lídři dvou konkurenčních kandidátek – Havelka a Horák – našli dostatek času na všechny naše mítinky přijít a snažit se o rušení diskuze. My ale nepředstíráme jen účelově zájem o naše voliče. Nás skutečně zajímá, co vás trápí, co si přejete, co vás třeba už roky ve veřejném prostoru rozčiluje. Chceme zjistit kde vidíte priority rozvoje našich obcí. Proto jsme nesli v podstatě destruktivní chování obou pánů místy skutečně nelibě.

Pak nám ale došlo, že to má i jednu dobrou stránku, kterou bychom vám jinak jen těžko dokázali hodnověrně vysvětlit. Kdyby taková aktivita napadla jednoho nebo druhého z nich, budiž. Snaží se získat nějakou konkurenční výhodu a chodí proto rušit na setkání NEZÁVISLÝCH s občany. Oni ale přijeli vždy spolu, ve stejný čas. Sladěně. Koordinovaně.

Mezi nimi nepanuje žádná konkurence! Oni jsou dvě strany jedné mince. HH-System. 

Polopaticky vyjádřeno:

Volíš Horáka? Dostaneš i Havelku!

Nechceš Havelku? Tak nevol ani Horáka!

A vice versa.