Author Archives: Lukáš Münzberger

Planě nekecáme, ale makáme

Je jasné, že to ohromné množství práce, kterou Nová Liteň udělala za posledních pár měsíců od svého založení, není možné dělat bez skutečné spolupráce. Dvacet aktivních lidí a hromada sympatizantů, kteří jsou ochotní vzít za práci, když je třeba, se proto setkává tu v menších, tu větších skupinách a vypracovává návrhy, organizuje akce, stará se o marketing našich myšlenek. Jak by řekl pan Babiš: „planě nekecáme, ale makáme“.

(6)  (11)    (1)

V březnu jsme se sešli ve větším počtu v klubu „U Emy“. Ujasnili jsme si public relations, návrhy, které předkládáme v zastupitelstvu, Míla Kliment, Jirka Hrách a Lukáš Münzberger dolaďovali praktické otázky organizace brigády na nádraží a sběru elektroodpadu hasiči.

Přivítali jsme mezi sebou další nové členy Janu Kubáňovou a Milana Odstrčila, zhodnotili stav na obci (tradičně tristní téma), probrali liteňské tam-tamy, kde je nejnovějším populistickým hitem volání po „semknutí obce“. Ve dvourychlostní obci, kterou objektivně jsme, je to totiž hodně těžká, možná až nemožná úloha. Situace je frustrující pro ty hbité, kteří narážejí na hranice, kde by je nečekali. Ale není to vůbec snadné ani pro ty, kteří nejsou schopní držet krok a nejraději by, aby se všechno okamžitě zastavilo. Naši předkové říkávali moudře: „Pokrok nezastavíš.“ Tak doufejme, že měli pravdu.

Jak dokládají prima obrázky Karla Tůmy, protože nejen prací živ je člověk, užili jsme si i dost zábavy a srandy. Další skutečně vydařený mítink.

(14)  (7)  (2)  (10)

 


Přijďte mezi nás! Pojďte i vy přiložit aktivně ruku k dílu při rozvoji naší obce! Kontakt Nová Liteň.

Jak Liteň nezvládne napsat zápis

366336_web_R_by_berwis_pixelio.deAčkoliv se opravdu snažíme, není prostě v našich silách zapadnout do systému liteňského obecního úřadu. Má to jednoduchý důvod: úřad pod vedením pana Horáka produkuje jednu chybu za druhou. Zadrhává se na tak jednoduchých úkonech, jako napsat zápis z jednání, dodržet lhůtu na odpověď a nebo napsat na kus papíru pár čísel jako podklad pro rozhodnutí, o kterém mají zastupitelé hlasovat. Nejnovější případ je zápis z posledního zasedání.

Při prosincovém zasedání doplnil pan Horák během jednání do programu bod, ve kterém žádal, aby  mu zastupitelstvo dodatečně odsouhlasilo nákup plošiny za 250.000 plus DPH. Diskutovalo se. Hlasovalo se. Problém byl, že v zápise, který byl poté vyvěšen na úřední desce, toto hlasování vůbec nebylo uvedeno! Pan Vodička reklamoval chybný zápis, pan Horák se omluvil, že si toho při kontrole zápisu nevšiml. Nu dobrá, stát by se to jistě nemělo, proto je to ze zákona tak jištěné, ale dejme tomu. Chybička se vloudila.

Ověřovateli zápisu z lednového zasedání byli zvoleni zastupitelé Novotný a Münzberger. Lhůta pro vyvěšení zápisu je 10 dnů. Po osmi dnech, tedy těsně před koncem zákonné lhůty, dostáváme zápis, který je velice podrobný a obsahuje konečně i znění bodů tak, jak byly předloženy k hlasování. To je v podstatě dobře. Ale už na první přečtení je jasné, že zápis je opět chybný! Opět schází zápis o jednom hlasování zastupitelstva! Podpisy starosty Horáka a pana Novotného ale již pod zápisem jsou. Ti dva zápis četli a svým podpisem stvrzují, že je v pořádku.

Ptáme se – je tohle normální? Co by se stalo jakémukoliv zaměstnanci, kdyby takhle pracoval? Kdyby opakoval stejné chyby? Pan Novotný má svoji práci a dělá zastupitele ve svém volném čase. Ale pan Horák pobírá měsíčně plat 42.650,- Kč (výpis zde) za to, aby byly naše obecní věci v pořádku!

Skutečně nevíme, jak to řešit. Děláme, co můžeme a doufáme, že vládnoucí pětici dojde, že chyba není v nás, když jsme nespokojení s výkony pana Horáka a jeho aparátu, ale v panu Horákovi, který není schopen zajistit ani ty nejelementárnější věci. Každopádně tentokrát odmítl Lukáš Münzberger jako ověřovatel podepsat vadný zápis a připojil k němu následující vyjádření, které však spolu se zápisem nebylo vyvěšeno:

Já, Lukáš Münzberger, jsem jako ověřovatel nepodepsal předložený zápis z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Liteň, které se konalo dne 29. ledna 2015 na Úřadě městyse Liteň. Zápis jsem obdržel 6. února 2015. Dále uvádím výhrady a odůvodnění tohoto kroku.

1. Po projednání návrhu J. Vodičky (Evaluace výstavby 2 tříd ZŠ v objektu kina) proběhlo hlasování, které však v zápise schází. Bylo odhlasováno, že evaluaci provede p. Havelka do příštího zasedání.

2. V bodě č. 6 zastupitelstvo odsouhlasilo věcná břemena pro ČEZ. V zápise je uvedeno, že se jedná o konkrétní smlouvy (č. IV-12-60175530/VB/01 a č. IV-12-6007982/01), které však při jednání vůbec nebyly zmíněny a ani nebyly předloženy.

3. Návrh L. Münzbergera o zveřejňování smluv byl před hlasováním ze strany p. starosty Horáka doplněn o dva body (upřesnění lhůt vyvěšení a zveřejnění citlivých smluv), což v zápise chybí.

4. Návrh F. Kaštánka (Strategický rozvojový plán) nebyl citován z „jakéhosi dokumentu“, jak uvádí zápis, ale z předloženého návrhu usnesení. V zápise je uvedeno, že cena za dokument (strategický rozvojový plán) je 30.000 Kč, ale při jednání byl uveden rozsah částky 15.000–30.000 Kč, resp., že částka 30.000 Kč je maximální.

5. V diskuzi o provedených pracích na ČOV je u výroku F. Kaštánka uvedeno, že „Zadní Třebaň doplácí pouze 17,1 mil. což je 32 %“, což je chybné. Správně má být uvedeno, že Liteň doplácí 17,1 mil. (32 %) a Zadní Třebaň 6 mil. (10 %).

6. U návrhu J. Vodičky (Obsazení správní rady Ateliér Svatopluk) chybí v zápise podstatná část diskuze zastupitelů.

7. Celková forma zápisu je založena na citacích jednotlivých aktérů, což je problematické v tom, že ne všechny výroky jsou v zápisu uvedeny a naopak nepodstatné věci jsou zaznamenány.

Lukáš Münzberger 7. února 2015

 


Zápis a vyjádření ověřovatele, audio i  video záznam najdete na stránkách Nová Liteň zde…

 


Obrázek na této a předcházející stránce: Berwis / pixelio.de