Author Archives: Jiří Vodička

MAKÁME!

nově digitalizovaný původní erb Litně z roku 1838

Pan Kaštánek z kandidátky Nezávislých byl zvolen starostou Litně v lednu 2018. Úplně stejně jako je tomu u pana Babiše – jen samozřejmě na mnohem nižší a snazší úrovni – se tak začalo v naší obci pracovat jako v normální firmě. Začalo se makat.

Prvním krokem, který Nezávislí udělali, bylo to, že zavedli v obci systém projektového řízení Trello. V podstatě jde o to, že všichni zaměstnanci obecního úřadu, všichni zastupitelé a vůbec všichni, kdo něco pro obec zařizují nebo dělají (právník obce pan Veber z Prahy, pojišťovací makléř IKEP z Berouna, paní Krtková z Jastana, atp.) jsou propojení přes internet ve všech projektech, na kterých spolupracují. Nejen, že dostávají v tomto systému úkoly, které se pak snaží v daném termínu stihnout, ale vidí také velice přesně, jak se celý projekt vyvíjí, jaké jsou problémy, co je už hotové a co naopak ve skluzu. Protože chceme naprostou transparentnost v hospodaření obce, definovali jsme některé z 20 probíhajících projektů, kde nejsou informace, které by spadaly pod ochranu osobních údajů,  jako veřejné. To znamená, že doslova každý v obci, kdo má internet se může kdykoliv podívat na to, jak v těchto projektech pracujeme. (A kdo internet nemá, bude moci vbrzku používat počítač v knihovně, kam dal starosta zavést rychlý internet.) 

Ohromným přínosem systému Trello je také, že se už nikdy na nic nezapomene! Těch věcí k řešení na obci totiž není vůbec málo a tak máme asi všichni z minulosti tu stejnou zkušenost, že se plno věcí sice začalo, ale pak se tak nějak vytratily a nikdy nebyly dokončené. V návalu dalších a dalších problémů se na ně jednoduše zapomnělo. Teď zůstává každý projekt tak dlouho pod jménem toho, kdo je za to zodpovědný, dokud ho nedokončí a nepřesune do sloupce HOTOVO. Máme tak naprostou jistotu, že každý problém, který se v obci vyskytne, má někoho, kdo se o to stará.

Drobné úkoly

Na této „nástěnce“ se objeví všechny relativně malé úkoly, které musí starosta, pověření zastupitelé a také obecní zaměstnanci vyřešit. Když na příklad dáte žádost o vykácení stromu, který vám zasahuje do zahrady nebo zavoláte, že zase někdo vymlátil zadní stěnu u zastávky autobusu, umístíme kartičku s tímto úkolem na nástěnku a řešíme to. Na nových, profesionálněji zpracovaných webových stránkách obce, které budou hotové už letos v květnu bude hned na první stránce velký nápis: „HLÁŠENÍ ZÁVAD“. Nejen, že se tím pro obyvatele zjednoduší popsání a nahlášení problémů, ale všechny nahlášené závady skončí automaticky v našem systému Trello a nemůže nastat situace, že se na něco „zapomene“. 

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku s aktuálními i vyřešenými problémy) 

Liteňské vouchery pro mladistvé a seniory

Protože se zastupitelům podařilo ukončit ke konci 2017 nevýhodný nájem areálu učiliště a dostáváme teď každý rok 600.000,- Kč z nájmů do obecní kasy, rozhodli se vydat jednu polovinu z těchto neplánovaných příjmů na vzdělání, kulturu a sport formou poukázek, které darují našim občanům. 

Přitom zastupitelé za Nezávislé sledují více cílů než jen podporu některých liteňských spolků jak tomu bylo doposud. Při analýze situace došli k závěru, že zdaleka ne všechny děti využívají kroužky na Litni – hodně jich jezdí na příklad do Berouna a ti nejnadanější i do Prahy. A plno dětem rodiče kroužek nezaplatí, protože i přes dotace z obce se platí zápisné, které si nemohou dovolit.

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku projektu poukázek pro mládež)

Dalším aspektem je, že plno dětí a jejich rodičů tu sice bydlí, ale nemá nahlášený stálý pobyt v Litni a obec na ně proto nedostává peníze od ministerstva financí. Proč je tedy nemotivovat darem, který dostanou jen ti, kteří mají u nás trvalý pobyt, aby se do Litně i papírově přestěhovali?

Projekty jsou již v závěrečné fázi, od května se budou poukázky vydávat. Na nástěnce projektu je každopádně plno přídavných informacích pro ty, koho to zajímá.

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku projektu poukázek pro seniory) 

Rekonstrukce vodárny ve Vlencích

Na rekonstrukci naší vodárny (výměna technologie a stavební úpravy) jsme dostali v prosinci 2017 dotaci cca. 2 milióny korun. S tím, že v žádosti o dotaci byl uvedený termín ukončení stavby 30.6.2018. Tak jako i v jiných projektech ale ve skutečnosti nikdo na přípravě stavby nepracoval. A tak nyní, na konci března, ještě není vydané ani stavební povolení, není provedené výběrové řízení na dodavatelskou firmu, … Snad se nám to pod tlakem podaří stihnout postavit aspoň do prosince a starosta vydyndá na ministerstvu posunutí termínu, aby dotace také nepropadla jako v případě školy.

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku projektu rekonstrukce vodárna)

 

Systém řízení pro veřejná zasedání zastupitelstva.

Nejspíš si vzpomínáte, že jsme i na těchto stránkách zveřejňovali výsledky kontrol Kontrolního výboru, kde se to jen hemžilo rozhodnutími zastupitelstva, které starostové nebyli i dlouho po termínu schopni splnit. Za starosty Kaštánka se to radikálně změnilo. Když si zvolíte nástěnku veřejného zasedání č. 38 nebo č.39, vidíte v prvním sloupci jednotlivé body, o kterých se jednalo, ve druhém sloupci jsou všechny podklady, na základě kterých zastupitelstvo rozhodovalo a ve třetím sloupci jsou vedle zápisu a videa ze zasedání všechna závazná rozhodnutí zastupitelstva, která se mají splnit. No a podle barvy na kartičce vidíte i vy, jestli už bylo rozhodnutí vyřízeno (zelená) nebo se na tom ještě pracuje (žlutá), popř. se nedá splnit z objektivních příčin (červená) a musí se o něm znovu jednat na příštích zasedáních.
Je to po minulých letech úplně jiná dimenze. Opravdu každý, koho dění v obci zajímá, se může rychle a úplně informovat a nemusí se spoléhat na nepřesné a zkreslené informace , které kolují ústně po Litni. 

Zasedání č. 38/2018
ze dne 8.2.2018

Zasedání č. 39/2018 
ze dne 8.3.2018

Zasedání č. 40/2018 
ze dne 5.4.2018 v Bělči

Zasedání č. 41/2018 
ze dne 10.5.2018

Zasedání č. 42/2018 
ze dne 25.5.2018
Zasedání č. 43/2018 
ze dne 21.6.2018

 

   

 

   

(pokliknutím na obrázek se dostanete k údajům z daného zasedání zastupitelstva)

ŽIJEME PRO LITEŇ, NE Z LITNĚ,

ŽIJEME PRO LITEŇ, NE Z LITNĚ,
aneb jsme tu totiž zásadně pro lidi z Litně, Bělče, Leče a Vlenců.

Jsme demokraté a neměli jsme proto po posledních komunálních volbách v roce 2014 ani ten nejmenší problém přijmout skutečnost, že se starostou a místostarostou stali zastupitelé z uskupení „Lepší Liteň“, totiž pan Horák a paní Marcínová. To patří k demokracii. Soustředili jsme se o to více na věcnou stránku práce v zastupitelstvu. Zjistili jsme, co všechno v Litni nefunguje správně, a vypracovali ke všemu detailní předlohu pro rozhodnutí. Do dnešního dne jsme tak předložili více jak 100 návrhů, jak fungování obce vylepšit. Mnoho z těchto návrhů se nám i podařilo prosadit. Měly totiž jednoznačně kladný význam pro nás pro všechny a tak se nám dařilo získávat v zastupitelstvu podporu.

Téměř dva a půl roku, až do března 2017, jsme s uskupením „Lepší Liteň“ – panem Horákem, paní Marcínovou, panem Fiřtem a panem Slancem spolupracovali. Byli jsme motorem při poradách, přinášeli jsme nápady, rady, zkušenosti. Nikdy nám totiž nešlo o to, abychom získávali nějaké osobní výhody. Naopak. Chtěli jsme vždy obci něco dát: naše bohaté zkušenosti a naše znalosti z řídící práce. Chtěli jsme vytvořit funkční systém, ve kterém by věci jako získávání dotací, plánování staveb či prostý úklid v obcích, ale i například kontrola plnění rozhodnutí zastupitelstva, byly samozřejmostí. Na 27. zasedání zastupitelstva 16. března 2017 se kolegové Horák, Marcínová, Fiřt a Slanec dostali už do té polohy, že začali rušit všechna rozhodnutí zastupitelstva, která sice v minulosti odhlasovali, ale pak je reálně nesplnili, ať již za starosty pana Horáka, nebo starostky paní Marcínové. Sportovní hřiště pro děti v Litni a v Bělči, rekultivace pískovny v Bělči, nová technologie do naší vodárny ve Vlencích, atd…

Bohužel se věci v Litni vyvíjejí stále horším směrem. Tak, jak se díky naší mravenčí práci zužuje prostor pro nefunkční a nerozumné jednání, přestává uskupení „Lepší Liteň“ předstírat zájem o obecní blaho a jejich agresivní boj za vlastní prospěch je už naprosto očividný.

Zákeřný boj „Lepší Litně“ o politické body – a to výslovně i na úkor občanů – je vidět i na posledním činu paní starostky: paní architektka, která na základě rozhodnutí zastupitelstva zpracovává podklady pro stavební povolení na hřiště v Bělči, dostala od starostky Marcínové pokyn, aby svou práci ukončila, že si paní starostka podání žádosti o stavební povolení nepřeje. To už je v podstatě sabotáž. Hlavním důvodem, proč jsme neuspěli s žádostí o dotaci na hřiště v Bělči bylo, že za „spolufinancování z obce“ jsme dostali nula bodů z 10! V rozporu se skutečností se ale po Litni vypráví, že cena hřiště je příliš vysoká.

Zastupitelé Hrách, Fiřt, Slanec i Horák jsou ochotní krýt paní Marcínovou i u zjevných průšvihů jako je studie na přístavbu školy. Nejen, že starostka nedala projektantovi za úkol zpracovat dvě alternativy řešení, jak jsme v zastupitelstvu všichni rozhodli, a že neproběhla architektonická soutěž. Navíc jsou navržené přístavby neestetické a v rozporu se stanoviskem CHKO i majitelů sousedních parcel. Nadto vydala paní Marcínová nejspíš více jak půl milionu korun za projekt, o kterém na zasedání č. 26 v únoru 2017 jak ona, tak kolega Hrách tvrdili, že „stejně se na to nedostane stavební povolení, protože CHKO je proti“. My dodáváme, že tento projekt navíc neřeší naši situaci s nedostatečnou kapacitou školy.

Máme v Litni vážný problém. Zastupitelé z „Lepší Litně“ dělají právě čelem vzad a hodlají se vrátit k nulové transparentnosti, k sladkému nicnedělání a činí tak z pozice síly – arogance moci. Udělali jsme přitom během posledních dvou let prvních pár nesmělých krůčků správným směrem k otevřenému funkčnímu a modernímu městysi Liteň. A to všechno má teď přijít vniveč pro osobní výhody skupinky lidí, kteří dostávají něco peněz z obecní kasy a schopných pro to dělat i věci proti zájmům spoluobčanů.

Jak my, tak lidé z našeho okolí, posloucháme dva roky pomluvy, jsme vystaveni osobním útokům, které přešly dokonce ve sprosté urážky. Dokud se to dalo kompenzovat tím, že se alespoň něco v obci zlepší, protože prosadíme lepší fungování úřadu i zastupitelstva, brali jsme to sice jako nepříjemné, ale nejspíš nutné zlo komunální politiky. Tento tvrdý a nevybíravý přístup vládní koalice už stačil zkonzumovat tři zastupitele. Pánové Novotný a Münzberger na nátlak tvrdého jádra Lepší Litně raději odstoupili a pan Havelka byl z koalice ČSSD-Lepší Liteň bez vysvětlení vyloučen. Lepší Liteň právě konzumuje zastupitele Hrácha z Nezávislých, který sice vidí neschopnost vedení dua Horák-Marcínová, ale není schopen odolat tlaku tvrdého jádra (kvůli němuž odstoupili zastupitelé Novotný a Münzberger) „Lepší Litně“ a jejích sympatizantů. Zastupitelé za Nezávislé Vodička, Kaštánek a Kliment odmítají vydat se spolu se zastupiteli Horákem, Marcínovou, Fiřtem, a Slancem na cestu zpět do minulosti. Odmítáme nést spoluodpovědnost za nevykonaná usnesení zastupitelstva, odmítáme nést spoluodpovědnost za špatná a svévolná rozhodnutí starostky Marcínové. Odvolávání společných rozhodnutí všech zastupitelů z posledních dvou let je poslední kapkou a my nemáme důvod se na cestě zpět do minulosti podílet.

Jsme připraveni kdykoli pokračovat v naší práci pro Liteň a její vesnice. Nyní však opouštíme jednací místnost a vyzýváme všechny, kdož cítí situaci stejně vážnou jako my, aby učinili totéž a podpořili nás společným odchodem. Děkujeme.

Podepsáni: Miloslav Kliment, Jiří Vodička, Filip Kaštánek

Zpráva kontrolní komise číslo 4 ze dne 15.10.2016

Městys Liteň

KONTROLNÍ A REVIZNÍ VÝBOR

zápis ze zasedání č.4/2016 ze dne 15. 10. 2016

1. Prezence

Přítomni: Jelínková, Kaštánek, Münzberger, Vodička

Omluveni: Slanec

Kontrolní a revizní výbor je usnášeníschopný.

2. Kontrola odměňování na úřadu městyse Liteň

Kontrolním a revizním výborem městyse, ve složení Kaštánek a Vodička byla provedena dne 12. 10. 2016 kontrola odměňování za období 03/2016 až 09/2016. Byly přitom zjištěny tyto nedostatky:

 • a) Konzistence dokumentace
  V několika případech se diametrálně odlišuje označení funkce zaměstnance mezi pracovní smlouvou, mzdovým výměrem a dokumentem „Popis pracovní funkce“.
  Usnesení KV: KV doporučuje podklady aktualizovat a sjednotit tak, aby odpovídaly skutečnosti, T: 30.11.2016 
 • b) Scházející primární dokumentace
  – U jednoho pracovního poměru (úklidové práce na poloviční úvazek) schází smlouva i mzdový výměr a není proto možné přezkoumat oprávněnost výplat.
  – Většina pracovních smluv neobsahuje určení finanční odměny a pro daný pracovní poměr je zpracován mzdový výměr. V případě kombinovaného pracovního poměru knihovnice/uklízečka mzdový výměr schází a není proto možné přezkoumat oprávněnost výplat.
  Usnesení KV: podklady je třeba doplnit a doložit oprávněnost a správnost výplaty, T: 30.11.2016 
 • c) Dohoda o rozvázání pracovního poměru
  V březnu 2016 byla mezi obcí a panem J.H. uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. Jednalo se přitom o plnění části usnesení č. 34 zastupitelstva ze dne 24.3.2016 (zasedání 17/2016) o zrušení pozice „investiční a stavební technik“. V dohodě se panu J.H. přiznává s odkazem na ustanovení zákoníku práce § 67 písm. c (tzn. výpověď podle § 52 písm. a-c )  odstupné ve výši šestinásobku průměrného měsíčního platu. Předmětný paragraf § 67 písm. c stanovuje minimální odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Zaměstnanec obdržel tedy nadstandardní odstupné v paušální výši i přesto, že nebyly z jeho strany splněny povinnosti, které byly zastupitelstvem ve stejném usnesení č. 34 stanoveny.

Doslovné znění usnesení:
„III. Náplň práce zaměstnance na této pozici bude za pomoci starosty, místostarostky a zaměstnanců obce rozdělena mezi komise stavební, dotační, starostu a místostarostku.
IV. Zaměstnanec J.H. bude starostou pověřen k setkání se stavební a dotační komisí, na kterém by měl komisím objasnit jejich přesné úkoly.“

Setkání se stavební a dotační komisí se neuskutečnilo, zákonná výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců nebyla dodržena a rozdělaná práce nebyla předána a nebyla dodána ani informace o tom, kde je možné dosavadní výstupy dohledat. Zaměstnanec J.H. smazal dle vyjádření místostarostky i data na svém pracovním počítači.

Usnesení KV: starosta a zastupující místostarostka obce pochybili v tom, že zaměstnanci přiznali odstupné v nadstandardním rozsahu a nezajistili přitom ani dodržení výpovědní lhůty, ani předání rozdělané práce na stavební a dotační komisi, jak rozhodlo zastupitelstvo obce v usnesení č. 34 ze dne 24.3.2016.

 

 • d) Změna počtu zaměstnanců úřadu
  KV doporučil v závěrech kontroly č. 2/2015 ze dne 18.6.2015 a na svém zasedání ze dne 30.8.2015, aby starosta, místostarosta a zastupitelstvo obce uvedlo zaměstnávání, počet zaměstnanců a strukturu úřadu do souladu se zákonem. Podle Zákona o obcích §102, 2) f),j) je toto ve výlučné pravomoci zastupitelstva. KV zjistil, že k uvedení výše uvedených skutečností do souladu se zákonem o obcích nedošlo. KV zjistil, že bylo zřízeno další pracovní místo administrativy bez projednání v zastupitelstvu. Některé dělnické pozice byly zrušeny. V červnu 2016 zaměstnával obecní úřad celkem 13 osob. V době kontroly podle evidence Úřadu práce hledá obecní úřad další administrativní pracovní sílu. KV konstatuje, že spolu se starostou, místostarostou a sedmi zbylými zastupiteli tedy 22 osob pobíralo v kontrolovaném období měsíční odměnu.

Podle Zákona o obcích, přísluší rozhodnutí o struktuře obecního úřadu a o počtu zaměstnanců výhradně zastupitelstvu. Žádné rozhodnutí zastupitelstva, které by upravovalo strukturu a počet zaměstnanců úřadu, neexistuje.

Usnesení KV: Kontrolní výbor považuje jednání starosty a místostarosty, kdy mění jak strukturu, tak počet zaměstnaných osob bez usnesení zastupitelstva za porušování zákona o obcích a doporučuje zastupitelstvu, vyvodit z toho příslušné závěry.

 • e) Odměňování zastupitelů
  Kontrolou odměňování zastupitelů bylo zjištěno, že neuvolněná místostarostka pobírala v měsících duben až srpen 2016 měsíční odměnu ve výši 43.879,- Kč hrubého. Protože odměna neuvolněného zastupitele ze zákona není nároková, musí být určena – a to v konkrétní výši – zastupitelstvem obce (nařízení Vlády ČR č. 52 ze dne 16.3.2015).
  Nařízením Vlády ČR je současně stanovena maximální hranice odměny – v případě Litně (1.123 obyvatel) je to pro neuvolněného místostarostu 23.443,- Kč měsíčně.Odměňováním místostarostky se zastupitelstvo obce zabývalo dvakrát. Poprvé bylo na zasedání 1/2014 ze dne 20.11.2014 rozhodnuto, že: „Zároveň byla stanovena měsíční odměna za výkon funkce místostarosty městyse Liteň ve výši 7.000,- Kč (§ 77 odst. 2 zákona o obcích) a to od 20. 11. 2014. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva podány žádné návrhy a občané neuplatnili žádná stanoviska.“
  Podruhé na zasedání č. 18/2016 ze dne 28.4.2016, bod 39 „Odměna místostarostce za zastupování starosty obce“ bylo přijato usnesení č. 40, že: „Zastupitelstvo Městyse Liteň souhlasí s platovým finančním dorovnáním paní Šárce Marcínové, za zastupování starosty obce, v jeho dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu pracovní neschopnosti. S účinností od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016.“

  Podle názoru Kontrolní a revizní komise je toto usnesení zastupitelstva obce neplatné hned ze tří důvodů:

  1. Neobsahuje konkrétní výši odměny ani jako absolutní částku, ani jako poměrný díl maxima daného zákonem a vyhláškou.
  2. Určuje odměnu zpětně, což je nezákonné.
  3. I kdyby se neurčitou formulací „finančním dorovnáním“ ¨mělo rozumět dorovnání do výše platu starosty (tomu by ostatně odpovídal i rozsah finančních prostředků, poukazovaných od dubna 2016 místostarostce), odporovalo by to nařízení Vlády ČR o maximální výši odměny.

Kontrolní komise proto při následujícím výpočtu škody k usnesení zastupitelstva č. 40 nepřihlíží.

Usnesení KV:
Kontrolní výbor souhlasí s dohodou, kterou členové KV udělali v rámci kontroly dne 12.10.2016 se mzdovou účetní, že odměna místostarostce v hrubé výši 43.879,- Kč za měsíc září, která byla již připravena k výplatě, NEBUDE PROVEDENA, aby se zabránilo navyšování škody.
Neoprávněnou výplatou za 5 měsíců (duben až srpen 2016) vznikly obci náklady ve výši superhrubé mzdy tj. 293.990,- Kč. Po odečtení celkových oprávněných nákladů, které odpovídají odměně v měsíční výši 7.000,- Kč, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo, vyčísluje KV škodu, která byla místostarostkou obci způsobena, na 255.840,- Kč.
KV doporučuje zastupitelstvu přijmout rozhodnutí o nápravě a vyrovnání dluhu.

 

Usnesení KV: výbor přijímá usnesení uvedená v bodě a) až e).
Hlasování:      přítomno: 4    pro: 4              proti: 0                       zdržel se: 0

 

 

V Litni 15. 10. 2016, podpisy za kontrolní a revizní výbor:

 

 

………………………………………                 ………………………………………     ………………………………………

Filip Kaštánek, předseda KV             Jindřiška Jelínková                 Lukáš Münzberger

 

………………………………………
Ing. Jiří Vodička

 


Příloha 1:
Zasedání zastupitelstva Městyse Liteň 17/2016 ze dne 24.3.2016 bod jednání 28

Zrušení pracovního místa „Investiční a stavební technik“

Místostarostka uvedla, že se informovala u okolních obcích velikostně podobných městysi Liteň. Nikdo z nich nemá zaměstnance na podobné pozici. Stavební činnost řeší starosta ve spolupráci se Stavební komisí. Stavebního technika mají pouze města. Dále místostarostka uvedla, že tento návrh usnesení vzešel i z důvodu ztráty důvěry k panu Havelkovi a nebyla vždy spokojena s jeho prací. Na otázku zastupitele Vodičky, zda se zrušením pracovního místa souhlasí starosta, jelikož tímto krokem dostane i on práci navíc, místostarostka uvedla, že je s tím seznámen.

Návrh usnesení č. 34 z 24. 3. 2016:

 • Zastupitelstvo městyse Liteň ruší k 1.4.2016 pracovní místo ,,Investiční a stavební technik“.
 • Zastupitelstvo městyse Liteň pověřuje místostarostku k oficiálnímu podání informace o zrušení této pozice zaměstnanci Janu Havelkovi, který je na této pozici zaměstnán, nejpozději do 29.3.2016 a to písemně a před svědky. Odchod zaměstnance, výše odstupného bude řešena podle Zákoníku práce.
 • Náplň práce zaměstnance na této pozici bude za pomoci starosty, místostarostky a zaměstnanců obce rozdělena mezi komise stavební, dotační, starostu a místostarostku. Zaměstnanec Jan Havelka bude starostou pověřen k setkání se stavební a dotační komisí, na kterém by měl komisím objasnit jejich přesné úkoly. Tyto schůzky by měly proběhnout do 31.3.2016.

HLASOVÁNÍ: pro: 5 (Marcínová, Vodička, Hrách, Kaštánek, Kliment)

proti: 0

zdržel se: 2 (Slanec, Fiřt)

Usnesení č. 34 z 24. 3. 2016 bylo schváleno.

 

Zpráva kontrolní komise číslo 3 ze dne 5.10.2016

Městys Liteň

KONTROLNÍ A REVIZNÍ VÝBOR

zápis ze zasedání č.3/2016 ze dne 5. 10. 2016

1. Prezence

Přítomni: Jelínková, Kaštánek, Münzberger, Vodička

Omluveni: Slanec

Kontrolní a revizní výbor je usnášeníschopný.

 

2. Kontrola v Základní škole Františka Josefa Řezáče

Kontrolním a revizním výborem městyse, ve složení Münzberger a Vodička byla provedena dne 15. 3. 2015 kontrola v Základní škole Františka Josefa Řezáče Liteň. Základní školu zastupovala Mgr. Věra Horká, ředitelka školy, která umožnila kontrolu předložením požadovaných dokladů.

Z kontroly byl pořízen zápis (příloha 1) a dvě paré byly odevzdány na Úřad městyse Liteň pro komunikaci se zastupitelstvem a školou.

Usnesení KV: výbor souhlasí se zprávou o kontrole školy dle předloženého zápisu.
Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

3. Kontrola ve školce Liteň

Kontrolním a revizním výborem městyse, ve složení Münzberger a Vodička, provedena dne 15. 3. 2015 kontrola ve školce v Litni. Školku zastupovala ředitelka školky, paní Čampulová, která umožnila kontrolu předložením požadovaných dokladů.

Z kontroly byl pořízen zápis (příloha 2) a dvě paré byly odevzdány na Úřad městyse Liteň pro komunikaci se zastupitelstvem a školkou.

Usnesení KV: výbor souhlasí se zprávou o kontrole školky dle předloženého zápisu.
Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

4. Kontrola plnění usnesení a zápisů ze zasedání zastupitelstva

Kontrolní výbor ve složení Kaštánek, Vodička provedl dle 22.4.2016 kontrolu zápisů a plnění usnesení zastupitelstva. Prozkoumal a srovnal následující podklady:

a) Zápisy ze zasedání zastupitelstva městyse Liteň do č. 17/2016 ze dne 24.3.2016
b) Videonahrávky zasedání zastupitelstva pod novaliten.cz

Z bodů, které zastupitelstvo odsouhlasilo s udáním termínu, nebyly splněny následující:

 1. Zveřejnění aktuálních smluv na internetu do 30.6.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 2. Zveřejňování všech nově uzavřených smluv (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 3. Vypracování návrhu legálního zavážení pískovny a předložení a schválení analýzy na výstavbu cesty mimo intravilán obce Běleč (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 4. Provedení rekultivace Pískovny Běleč stávajícím materiálem do 31.7.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 5. Vypracování Nového plánu rekultivace do 30.6. 2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 6. Vypracování Nového plánu rekultivace v náhradním termínu do 31.8.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 7. Zapsání nových členů Správní a Revizní rady Atelier Svatopluk o.p.s. do rejstříku (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno, o.p.s. má nefunkční správní i revizní radu od 12.4.2015, tedy nyní 17 měsíců. Společnost nepředložila výroční zprávu ani účetní uzávěrku za rok 2013 v termínu do 30.6.2014, za rok 2014 v termínu do 30.6.2015, za rok 2015 zpráva nebyla k dispozici ani 22.9.2016, ačkoli termín byl 30.6.2016. Zpráva za rok 2013 byla předložena s 9 měsíčním zpožděním se závažnými chybami v rozvaze a výsledovce. Zpráva za rok 2014 byla předložena s ročním zpožděním. Zpráva za rok 2015 chybí.
 8. Obec zřídí pětičlennou komisi ve složení Bidšovská, Horák, Kaštánek, Šafránek, Gabková, která vypracuje vzorec pro rozdělení peněz. Konečná verze bude komisí předložena ke schválení zastupitelstvem do 30.9.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno
 9. Zastupitelstvo uložilo starostovi v projektu dětská hřiště (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č.9/2015, bod 29) zajistit podklady pro zadání výběrového řízení na výběr vhodného autorizovaného projektanta do 30.6.2015, informovat o průběhu zastupitele elektronickou poštou a po schválení zadat vypracování projektové dokumentace a ocenění výkazu výměr a vytvořit rozpočet do 30.9.2015 – nesplněno
 10. Uloženo starostovi projednat odvodnění pozemku 491/1 s Golfem Karlštejn (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 11/2015, bod 17) – nesplněno
 11. Vyšetření ekologické havárie ČOV (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 13/2015, bod 5): „do příštího zasedání (tj. do 10.12.2015) bude (starostou) zastupitelstvu předána zpráva o prošetření celé záležitosti a v případě prokázání porušení kanalizačního řádu, o způsobu pokutování.“ – nesplněno
 12. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 14/2015, bod 9) „pověřilo starostu řádným prověřením a prošetřením „havárie přečerpávací stanice 1“ v ulici Pode zděmi. Toto prošetření začne schůzkou se všemi zúčastněnými stranami, starostou Městyse Liteň a všemi zastupiteli, kteří budou mít zájem se této schůzky zúčastnit. Započít toto jednání do 15. 1. 2016. Zprávu předložit na příštím zasedání.“ – nesplněno
 13. Zastupitelstvo souhlasilo se zrušením kupní smlouvy na pozemky parc. čísla 895/5, 895/6, 895/7 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 16/2015, bod 14) – nesplněno
 14. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 32) pověřilo starostu zpracováním podkladů pro výběrové řízení do 31.8.2015 a vypracováním srovnání nákladů na opravy ve vodárnách, srovnání energetické náročnosti nové a staré technologie a vyčíslení návratnosti investice do 30.9.2015. – nesplněno

 

Usnesení KV:

Výbor doporučuje, přehodnotit personální obsazení míst starosta a místostarosta, protože třetí kontrolou v řadě stále narůstá seznam nesplněných rozhodnutí zastupitelstva.

Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

4. Kontrola provozu úřadu městyse

Kontrolní výbor ve složení Kaštánek, Vodička provedl dne 22.4.2016 kontrolu dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti.

V rámci kontroly byly zjištěny následující nedostatky:

 1. Pro multikáru byl dle doporučení kontrolního výboru zaveden deník jízd. Deník nebyl při kontrole úplný, zaměstnanci úřadu ho doplňovali zpětně.
 2. Deník jízd plošina (poslední záznam 186636: 105.960km) vykazuje závažné nedostatky. Záznam 186633 byl ponechán zcela prázdný, mnohdy schází podpisy pracovníka a schází údaje o objednateli.
 3. U faktur od firmy Štochl z 9/2015 za 7.018,- a 18.392,- Kč nebylo možno dohledat v systému objednávku.
 4. Úřad vydával, podle sdělení zaměstnanců obce, v roce 2015 finanční prostředky na rekonstrukci domu u vchodu na hřbitov (fasáda) přes to, že není majitelem domu a nájemní smlouva k této nemovitosti před dlouhou dobou vypršela.
 5. Kontrolou stavebních deníků č. 1 až 8 výstavby kanalizace dle smlouvy o dílo ze dne 13.5.2014 a kontrolou vítězné nabídky a oceněného výkazu výměr zhotovitele kanalizace a ČOV bylo zjištěno, že neodpovídají skutečnosti. V denících nejsou vykázané žádné změny v rozsahu plnění. Protlaky pod vozovkou nebyly ve skutečnosti prováděny a byly nahrazeny v normálním případě výrazně levnější technologií překopů. Tuto skutečnost přiznalo na veřejném zasedání jak vedení obce, tak stavební dozor i zhotovitel.
  Stejně tak není v denících záznam o tom, že vytěžený materiál nebyl odvážen na skládku v Bělči a pak zase zpět, ale byl ponechán na stavbě a použil se na zavážení výkopu, což opět potvrdili zástupci zhotovitele i investora.
  Závěr KV je takový, že když stavební deníky neodpovídají skutečnosti na stavbě, nemohlo logicky dojít v rámci zúčtování méně a víceprací ke správnému zápočtu. Městys Liteň tak mohl utrpět značnou škodu.
 1. Kontrolou nabídky projektu „Oprava komunikací po výstavbě kanalizace, Liteň“ od firmy Šindler bylo zjištěno, že obsahuje frézování staré vozovky, aby nedošlo k navýšení nivelity, jak požadovala ve svém stanovisku Krajská správa a údržba silnic. Ve skutečnosti k navýšení nivelity došlo, protože frézování vozovky se neuskutečnilo v plném rozsahu. Podle informace od ing. Horáka, starosty obce, byl z technologických důvodů nový asfalt pokládán na asfalt starý a frézování neproběhlo.

 

Usnesení KV:

Výbor doporučuje řešit zjištěné nedostatky následovně:
ad 1, 2 a 3): zavést takový odměňovací systém, aby zaměstnanci při porušování kázně byli automaticky trestáni
ad 4, 5, 6): požádat odbor dozoru a kontroly Ministerstva vnitra o pomoc, protože zjištěné nedostatky přesahují kompetenci Kontrolního výboru městyse Liteň

Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

5. Doplnění plánu práce Kontrolního a revizního výboru

Po vyhodnocení aktuálního legislativního vývoje a vývoje zaměstnanosti na úřadě městyse, doplní KV své kontroly, které bude provádět v roce 2016/2017 o přezkoumání následujících bodů:

 1. Zveřejňování smluv.
 2. Zveřejňováni uskutečněných plnění podle Zákona o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 133/2012 Sb.
 3. Kontrola souladu odměňování zaměstnanců, zastupitelů a externích spolupracovníků úřadu městyse se zákonnými předpisy a rozhodnutími zastupitelstva.

 

V Litni 5. 10. 2016, podpisy za kontrolní a revizní výbor:

 

 

Filip Kaštánek, předseda KV                        Jindřiška Jelínková                          Lukáš Münzberger

 

Ing. Jiří Vodička

Nezdravé bujení

FB_NL_BUJENIVe článku „Odbržďujeme Liteň“ jsem se na situaci v naší vesnici podíval z úhlu optimistického, jak by to mohlo být, kdyby bylo konečně vyměněno neschopné vedení, které dlouhé roky rozšiřuje báchorku o tom, že „nemáme peníze“ a přitom nechává ležet skoro 20 miliónů korun na běžném účtu obce a nemá připravené vůbec žádné projekty pro jakékoliv investice.

Dá se na to podívat ale i jinak. Méně optimisticky. A to ve světle příštího zasedání, kde se někteří kolegové v zastupitelstvu připravují dále rozšířit řady placených lidí na obci. Chtějí zvolit paní Marcínovou za starostku a jmenovat hned dva placené místostarosty – Horáka a Hrácha. Chtějí tak vydávat na platech, cesťácích, mobilech a kancelářském zařízení každý rok skoro 1,5 miliónu korun (!!!) za tři osobnosti, které prokazatelně nemají zkušenosti nebo předpoklady k dobrému řízení obce. Mně to skutečně přijde tak, že si naše obec intuitivně vybírá vždy jen špatná řešení, aby si lidé mohli i v budoucnu stěžovat, že se nám tu nežije tak dobře, jak by mohlo.

S kolegyní Marcínovou máme za posledních 10 měsíců, kdy jako místostarostka měla organizovat práci na obci dostatek praktických zkušeností. Víme, že tu práci nezvládá a není schopná dotáhnout do úspěšného konce ani skutečně jednoduché věci, jako je zřízení transparentního účtu (hezký popis vyšel na stránkách www.liten.cz). Seznam nevyřízených a nebo chybně vyřízených věcí je za těch 9 měsíců dlouhý (po roce neustálého upomínání instalace nesprávných radarů v Litni a Bělči,  nesprávné rozvázání pracovního poměru se stavebním technikem, neschopnost vypovědět Ateliéru Svatopluk bezplatný nájem areálu učiliště, …) Seznam rozhodnutí zastupitelstva, která nejsou splněná se nezkrátil, ale naopak prodloužil. Přídavně se dopustila opravdu závažných činů, kdy se jednalo o její vlastní neoprávněné příjmy, které zkoumá nyní prokuratura, jestli nedošlo k porušení i jiných zákonů než jen Zákona o obcích. Svěřovat jí rozsáhlé pravomoci, které u nás starosta má, protože nemáme radu obce, je podle mě opravdu nezodpovědné.

O špatném výkonu bývalého starosty pana Horáka jsme už informovali dost, naposledy uceleně zde. Dávat mu do ruky opět rozhodovací pravomoci v naší obci proto nepokládám za vůbec dobrý nápad.

Kolega Jirka Hrách je skvělý praktik a dokáže na praktické úrovni zastat plno práce. Sám ale moc dobře ví, do jak těžké situace se dostane, když nebude mít vedle sebe starostu, který bude minimálně stejně dobrý, ne-li lepší než on. A to hlavně v těch oblastech, které on pokrýt neumí – ekonomika, plánování, strategické rozhodování, lobování na krajském úřadu, atd.

Tolik potřebné odbrždění naší Litně se tak také může odložit na dobu v daleké budoucnosti. Kdy už nepotečou z EU žádné dotace – to nastane už za 4 roky, protože od roku 2021 bude ČR posílat více do EU než od ní dostávat. A budeme všichni pak jen sborově vzdychat, že jsme tehdy v roce 2016 měli šanci, ale nebyli schopní ji rozpoznat a konstruktivně uchopit. Že nám nedostatek odvahy, vyzkoušet moderní způsob vedení obce, nedovolil se zařadit mezi vymazlené vesnice, kterých je i v Čechách už skutečně hromada.

 

ODBRZĎUJEME LITEŇ

FB_NL_ODBRZDITPřesně před dvěma roky, v listopadu 2014, se konalo ustavující zasedání současného zastupitelstva v Litni. Proto je teď dobrý okamžik, zrekapitulovat, jak se nám práce na rozvoji našeho městyse daří. Na naší kandidátce Nezávislých se totiž sešli lidé, kteří měří svůj výkon hlavně výsledkem. Kaštánek, Hrách, Kliment i Vodička jsou jako podnikatelé, řídící pracovníci a velitelé hasičů zvyklí, dosahovat tvrdou prací těch cílů, které si vytyčili.

A to nás dovádí rovnou k příměru z nadpisu tohoto článku. Liteň vypadá jako auto, které má 25 roků zataženou ruční brzdu a nehne se proto z místa. Okolní svět pádí kolem v mladistvém tempu, stejně velké a bohaté obce jako Lety nebo Ořech jsou z desítek dotací už dávno krásně vymazlené, ale na nás, lidi co sedí v zabrzděném autu, to nemá žádný vliv. Proto jsme se rozhodli, liteňské auto jednoduše odbrzdit. Chceme se pohnout z místa. I my, Liteňáci, patříme totiž k tomu barevnému, veselému, kulturnímu a upravenému světu okolo nás. Liteňské auto se teď s cukáním dává do pohybu a plno lidí, kteří dlouhá desetiletí neviděli za okny žádný pohyb, z toho má tak trochu strach – je to pro ně hodně nezvyklý pocit. Jiní zase brblají, protože si pod obecní zabrzděné auto postavili své plechovčičky, do kterých jim sem tam kápne tu trochu benzínu, tu trochu oleje. A to u auta, které se rozjede náhle nebude fungovat. My ale pevně věříme tomu, že jakmile se rozjedeme pořádně, velice rychle nezbude skoro nikdo, kdo by se chtěl vrátit zpátky do vraku se zataženou ruční brzdou.

úspory

ÚSPORY V LITNI

Jak poznáte, že sedíte v zabrzděné káře? Jednoduše. Projdete si třeba hřbitovy ve Tmani, Kařízku a srovnáte s Litní. Porovnáte si školky v Letech, Hlásné Třebani a tu naši v Litni. Poslechnete si liteňskou výmluvu číslo jedna, proč nejsou chodníky a silnice, zeleň je neupravená, budova kina, špejcharu a muzea v mizerném stavu: „NEJSOU NA TO PENÍZE“. A pak se podíváte na to, jaká je skutečnost. V tabulce vlevo vidíte, kolik obec od roku 2011 NESPOTŘEBOVALA peněz, které jí ministerstvo financí poslalo. Za těch šest let je to více jak 24 miliónů korun! Z toho téměř 20 miliónů korun nám v současnosti leží na běžných účtech! Určitě si dokážete představit, kolik krásných věcí mohlo už v Litni, Bělči, Leči a Vlencích být, kdybychom měli schopné vedení a tyhle peníze použili na příklad jako náš podíl při získání dotací: mohli jsme už investovat 70 až 90 miliónů korun! Stát nebo EU přispívá totiž 70 až 80% z projektové ceny. Zatím schopné vedení nemáme a máme proto desítky miliónů na běžném účtu, na kterém nedostáváme ani úroky. A opět – kdybychom dostávali jen 2% úroků ročně, bylo by to jen letos 400.000,- Kč. To je víc než vydá Liteň za veškerou kulturu za celý rok! Nebo osmkrát více, než co stála parková úprava před obecním úřadem. A určitě vás nepřekvapí ani další negativní informace: ministerstvo financí nám postupně SNIŽUJE roční příspěvek, který nám dává, protože roky sleduje, že nejsme schopní poslané peníze rozumně proinvestovat. Hůř než to děláme my v Litni, se to v podstatě asi ani dělat nedá.


V roce 2014 jsme se rozhodli, řídit se třemi pravidly:

 1. VÍC DÁVAT NEŽ BRÁT (nebo také „Žijeme pro Liteň, ne z Litně“)
 2. DÁME VĚCI DO POHYBU
 3. ODVAHA ŘÍKAT PRAVDU

… a zrealizovali jsme následující:

Pořádek v práci zastupitelstva
Protože se v Litni dlouhodobě nepracovalo, až na kanalizaci nebyly připravené vůbec žádné projekty a na obci panoval skutečný nepořádek (doteď nám na příklad schází hromada zápisů ze starších zasedání zastupitelstva, takže nikdo neví, co se rozhodlo a co ne), zahájili jsme toto volebního období tím, že jsme začali dělat pořádek. Trvali jsme na pořádných zápisech ze schůzí, vybojovali skutečné administrativní bitvy o to, aby všechno bylo písemně a včas a aby se začal dodržovat Zákon o obcích a další zákony této republiky. Všechna zasedání jsme začali zveřejňovat na internetu (YouTube), důležité kauzy jsme zpracovávali do filmů, přídavné informace jsme popsali ve článcích na našich webech (www.liten.cz a www.novaliten.cz), založili jsme stránky na Facebooku a dali dohromady i noviny Liteňské zrcadlo. Protože se na obci jedná o peníze nás všech, je pro nás důležité, aby byli opravdu všichni v obraze a nemohli tvrdit, že „to nevěděli“.

Celkem 102 návrhů do zastupitelstva
Abychom mohli žádat o evropské dotace (jako žádáme na příklad teď na rozšíření školy!!!), museli jsme prosadit vypracování DEMOGRAFICKÉ STUDIE a ROZVOJOVÉHO PLÁNU. To jsou dokumenty, které obec prostě musí mít, jinak peníze z EU nedostane. Návrhy na to podával v roce 2015 v zastupitelstvu kolega Kaštánek celkem šestkrát (!), než se nám podařilo prorazit nesmyslné odmítání kolegů Horáka, Marcínové, Fiřta, Havelky a Slance. Kdyby bylo po jejich, dokumenty jsme dodnes neměli a o dotace z EU jsme teď žádat nemohli. Povedlo se nám proti kolegům Horákovi, Fiřtovi, Slancovi a Havelkovi prosadit koordinátora dotací pana Janáka a díky tomu jsme dostali více jak 6 miliónů korun na nový hasičský vůz.

Seznam návrhů, které jsme v zastupitelstvu podávali je dlouhý. Celkem to bylo 102 návrhů. Protože se mnohé prosadit podařilo, máme teď dostatek odsouhlasených záměrů, které – když budeme mít kvalitní vedení obecního úřadu – stačí „jen“ zrealizovat. Jsme totiž proti tomu, aby obec vydávala peníze, které má na svých účtech na přímo. Když je použijeme na spolufinancování dotací, přinese nám to klidně i čtyřikrát víc užitku, protože EU a český stát zaplatí větší část toho kterého projektu.

Konkrétní úspory díky naší práci
V prvních dvou letech se nám mnohdy podařilo i zabránit plýtvání. Kolega Kaštánek dohodl aukci na elektřinu a plyn a díky tomu uspoří obec, škola a školka každý rok 500.000,- Kč. Díky tomu, že pan Kaštánek udělal na podzim 2015 vlastní poptávku na dodávku dvou radarů do Litně a Bělče, uspořila obec 300.000,- Kč oproti ceně, kterou v zastupitelstvu navrhoval kolega Havelka.

Spolu s dalšími angažovanými občany Litně pracujeme aktivně v Kontrolním výboru. Provedli jsme již čtyři kontroly, zjistili porušování zákonů, neplnění usnesení zastupitelstva, nezákonné vyplácení peněz místostarostce a uspořili tím obci jen letos další statisíce korun.

Přebíráme realizaci konkrétních projektů
Přesto, že pracujeme zatím zadarmo po večerech, převzali jsme od placených úředníků v obci k vyřízení konkrétní projekty. Kolega Kaštánek právě dokončil rozsáhlou agendu pro projekty sportovní hřiště Běleč a komunitní centrum Běleč a podává tento týden žádosti o dotace. Díky tomu, že se nám podařilo během 22. zasedání přesvědčit obyvatele Bělče a kolegy v zastupitelstvu, aby založili OSADNÍ VÝBOR, scházejí se teď v Bělči desítky lidí, plánují aktivně další projekty jako třeba kanalizace a svým zápalem pro věc nám potvrzují, že umělé rozdělování na „starousedlíky“ a „náplavy“ je naprostá hloupost.


Zatažená brzda u liteňského auta visí opravdu už jen na posledním vlásku. Kolega Horák, který stál jako starosta víc jak rok na brzdě už po naší iniciativě v zastupitelstvu na brzdě nestojí. Díky tisícům hodin, které jsme jako Nezávislí investovali do rozjezdu obce, začíná se to skutečně hýbat. Je jasné, že dlouholetá nečinnost, která je lidem prodávaná pod lživým titulem „nemáme na nic peníze“ může a podle nás i musí skončit. Lidé v městysi Liteň by si měli bez zbytečných emocí rozmyslet, jestli chtějí žít v nefunkční obci pod vedením lidí, kteří jsou milí a nic nedokázali a nebo požadují za své peníze skutečný výkon a od obce perfektní služby.

Situace se po odvolání starosty zlepšila a některé věci se již povedly, tam kde dříve byl jen odpor a nečinnost. Nyní, kdy je zastupitelstvo osmičlenné a občas chybí i kolega Havelka se daří najít shoda na projekty, které dříve byly pomalu z říše snů. Poslední zasedání zastupitelstva byla nebývale produktivní a pevně věříme a doufáme, že to tak bude i dál. Snad nám nový rok přinese z městyse Liteň konkretní výsledky což bychom si dozajista všichni přáli!

V druhé polovině volebního období jsme připravení dovést naše projekty do opravdové realizace. Dále se budeme snažit protlačit zastupitelstvem urbanistickou studii, aby se investice dělaly dlouhodobě a plánovitě a ne náhodně, jak zrovna koho napadne, jak se to dělá dnes. Chceme investovat rozumně desítky miliónů, které zbůhdarma zahálejí na běžných účtech. Chceme totiž pro nás občany účelnou, milou, upravenou a funkční vesnici.

 

Konkrétní „nepráce“ na obci

Protože jsme s překvapením zjistili, že obecní úřad nezveřejnil oficiální zápisy kontrolního výboru městyse Liteň na svých internetových stránkách, cítíme povinnost to kompenzovat aspoň tímto způsobem, než se tam zápisy objeví. Při jednání zastupitelstva, kde jsme odvolali starostu z důvodu neplnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí zastupitelstva, se totiž na zápisy občané ptali a byli chybně odkázáni na obecní internet.

Kontrolní výbor zjistil při kontrole na konci dubna 2016 následující nesplněná rozhodnutí zastupitelstva (doslovná kopie ze zprávy):

… Z bodů, které zastupitelstvo odsouhlasilo s udáním termínu, nebyly splněny následující:

 1. Zveřejnění aktuálních smluv na internetu do 30.6.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 2. Zveřejňování všech nově uzavřených smluv (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 3/2015, bod 21) – nesplněno
 3. Vypracování návrhu legálního zavážení pískovny a předložení a schválení analýzy na výstavbu cesty mimo intravilán obce Běleč (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 4. Provedení rekultivace Pískovny Běleč stávajícím materiálem do 31.7.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 5. Vypracování Nového plánu rekultivace do 30.6. 2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 6/2015, bod 23) – nesplněno
 6. Vypracování Nového plánu rekultivace v náhradním termínu do 31.8.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 26) – nesplněno
 7. Zapsání nových členů Správní a Revizní rady Atelier Svatopluk o.p.s. do rejstříku (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno, o.p.s. má nefunkční správní i revizní radu od 12.4.2015, tedy nyní 17 měsíců. Společnost nepředložila výroční zprávu ani účetní uzávěrku za rok 2013 v termínu do 30.6.2014, za rok 2014 v termínu do 30.6.2015, za rok 2015 zpráva nebyla k dispozici ani 22.9.2016, ačkoli termín byl 30.6.2016. Zpráva za rok 2013 byla předložena s 9 měsíčním zpožděním se závažnými chybami v rozvaze a výsledovce. Zpráva za rok 2014 byla předložena s ročním zpožděním. Zpráva za rok 2015 chybí.
 8. Obec zřídí pětičlennou komisi ve složení Bidšovská, Horák, Kaštánek, Šafránek, Gabková, která vypracuje vzorec pro rozdělení peněz. Konečná verze bude komisí předložena ke schválení zastupitelstvem do 30.9.2015 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 31) – nesplněno
 9. Zastupitelstvo uložilo starostovi v projektu dětská hřiště (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č.9/2015, bod 29) zajistit podklady pro zadání výběrového řízení na výběr vhodného autorizovaného projektanta do 30.6.2015, informovat o průběhu zastupitele elektronickou poštou a po schválení zadat vypracování projektové dokumentace a ocenění výkazu výměr a vytvořit rozpočet do 30.9.2015 – nesplněno
 10. Uloženo starostovi projednat odvodnění pozemku 491/1 s Golfem Karlštejn (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 11/2015, bod 17) – nesplněno
 11. Vyšetření ekologické havárie ČOV (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 13/2015, bod 5): „do příštího zasedání (tj. do 10.12.2015) bude (starostou) zastupitelstvu předána zpráva o prošetření celé záležitosti a v případě prokázání porušení kanalizačního řádu, o způsobu pokutování.“ – nesplněno
 12. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 14/2015, bod 9) „pověřilo starostu řádným prověřením a prošetřením „havárie přečerpávací stanice 1“ v ulici Pode zděmi. Toto prošetření začne schůzkou se všemi zúčastněnými stranami, starostou Městyse Liteň a všemi zastupiteli, kteří budou mít zájem se této schůzky zúčastnit. Započít toto jednání do 15. 1. 2016. Zprávu předložit na příštím zasedání.“ – nesplněno
 13. Zastupitelstvo souhlasilo se zrušením kupní smlouvy na pozemky parc. čísla 895/5, 895/6, 895/7 (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 16/2015, bod 14) – nesplněno
 14. Zastupitelstvo městyse Liteň (rozhodnutí zastupitelstva ze zasedání č. 9/2015, bod 32) pověřilo starostu zpracováním podkladů pro výběrové řízení do 31.8.2015 a vypracováním srovnání nákladů na opravy ve vodárnách, srovnání energetické náročnosti nové a staré technologie a vyčíslení návratnosti investice do 30.9.2015. – nesplněno 

Usnesení KV:

Výbor doporučuje, přehodnotit personální obsazení míst starosta a místostarosta, protože třetí kontrolou v řadě stále narůstá seznam nesplněných rozhodnutí zastupitelstva.

Hlasování:           přítomno: 4        pro: 4                   proti: 0                zdržel se: 0

 

Při kontrole v říjnu 2016 přibylo ještě jedno nesplněné rozhodnutí zastupitelstva:

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
V březnu 2016 byla mezi obcí a panem J.H. uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru. Jednalo se přitom o plnění části usnesení č. 34 zastupitelstva ze dne 24.3.2016 (zasedání 17/2016) o zrušení pozice „investiční a stavební technik“. V dohodě se panu J.H. přiznává s odkazem na ustanovení zákoníku práce § 67 písm. c (tzn. výpověď podle § 52 písm. a-c )  odstupné ve výši šestinásobku průměrného měsíčního platu. Předmětný paragraf § 67 písm. c stanovuje minimální odstupné ve výši tří měsíčních platů.

Zaměstnanec obdržel tedy nadstandardní odstupné v paušální výši i přesto, že nebyly z jeho strany splněny povinnosti, které byly zastupitelstvem ve stejném usnesení č. 34 stanoveny.

Doslovné znění usnesení:
„III. Náplň práce zaměstnance na této pozici bude za pomoci starosty, místostarostky a zaměstnanců obce rozdělena mezi komise stavební, dotační, starostu a místostarostku.
IV. Zaměstnanec J.H. bude starostou pověřen k setkání se stavební a dotační komisí, na kterém by měl komisím objasnit jejich přesné úkoly.“

Setkání se stavební a dotační komisí se neuskutečnilo, zákonná výpovědní lhůta v trvání dvou měsíců nebyla dodržena a rozdělaná práce nebyla předána a nebyla dodána ani informace o tom, kde je možné dosavadní výstupy dohledat. Zaměstnanec J.H. smazal dle vyjádření místostarostky i data na svém pracovním počítači.

Usnesení KV: starosta a zastupující místostarostka obce pochybili v tom, že zaměstnanci přiznali odstupné v nadstandardním rozsahu a nezajistili přitom ani dodržení výpovědní lhůty, ani předání rozdělané práce na stavební a dotační komisi, jak rozhodlo zastupitelstvo obce v usnesení č. 34 ze dne 24.3.2016.