RNDr. Jindřiška Jelínková Ph.D.

jindriska„Nebojme se udělat změnu ve vedení obce! Nezávislí v čele s Filipem Kaštánkem přispějí tomu, aby byla v Litni radost žít a měli jsme se čím chlubit!“

Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a již při studiích začala pracovat na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky, kde působí dodnes v oblasti mezinárodních závazků ČR v ochraně
přírody.  Od roku 2010 žije s rodinou v Litni, kde v roce 2011 založila občanské sdružení Tilia Liteň. Toto občanské sdružení  následně zajišťovalo cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ v Litni, cvičení
předškoláků a od roku 2012 funguje i herna (mateřské centrum) pro děti i rodiče v prostorách bývalého učiliště.
Mluví aktivně anglicky, často provádí osvětu a výchovu zejména na základních školách v otázkách ilegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, mezi její zájmy patří zejména rodina.
Je vdaná, má dva syny.