Jiří Hrách

jiri„Chci získávat více peněz z krajských
a evropských dotací na efektivní využití
a zkrášlení obce.“

V  Litni žije od narození, vystudoval obor provoz
a  ekonomika dopravy. V  současné době zaměstnán
jako svářeč plastů a konstrukční montér. Od roku 2010 pracuje v neziskové organizaci T. K. Zálesák Liteň jako vedoucí organizace a hlavní vedoucí na letním dětském
táboře. Do té doby pracoval v organizaci jako oddílový vedoucí. Od osmnácti let je aktivně činný v zásahové jednotce SDH Liteň a v roce 2011 se stal i jejím velitelem.
S  hasiči organizuje a  spoluorganizuje nejrůznější kulturní akce v  Litni. Pro hasiče a pro Zálesák získal řadu krajských dotací a grantů.