Iveta Sládková

ivetaExistuje jen jedna kandidátka, která
probudí Liteň a posune vpřed, je to
ta v čele s Filipem Kaštánkem.Volte
NEZÁVISLÉ s podporou TOP09.“

Po absolvování střední podnikatelské školy v  Praze
pracovala 14 let v  obchodní společnosti v  ekonomickém úseku, později jako účetní. Rok strávila jako au pair v Irsku, v současnosti je na mateřské dovolené se svými dvěma syny.
Je rodačkou z Litně a nyní žije v Bělči, kde se i s rodinou rozhodla usadit. Od roku 2012 je místopředsedkyní občanského sdružení Tilia Liteň, které v  bývalém liteňském
učilišti provozuje mateřské centrum. Jednou týdně zde vede hernu s  programem pro předškolkové děti. Ve volném čase ráda rekreačně sportuje a zajímá se o zdravý
životní styl.