ing. Jiří Vodička

Jiří Vodička

„Je zřejmé, že Liteň stagnovala a potřebuje proto
změnu. Jsem si naprosto jistý, že nositel této
změny je Filip Kaštánek a naše kandidátka.”

Vystudoval VŠCHT, automatizované systémy řízení, pracoval jako softwarový analytik. Založil více než 10 softwarových firem v ČR a v zahraničí, některé uvedl i na burzu. Od roku 2000 žije v Litni, kde rekonstruoval zámecký areál. Překládá z  němčiny a  angličtiny, aktivně se angažuje v neziskových organizacích zastupujících práva dětí ve společnosti. Má dvě dcery, syna
a jednoho vnuka. Je členem Sokola a hraje závodně stolní tenis. Je již osm roků členem zastupitelstva, kde vykonává funkci vedoucího kontrolního výboru.