Jak volit?

JAK SE VOLÍ V OBECNÍCH VOLBÁCH?

Mechanismus volby se v komunálních volbách podstatným způsobem liší od voleb parlamentních. Abyste se mohli správně rozhodnout a omylem nevolili jinak, než máte v úmyslu, vysvětlíme vám na praktickém příkladu naší kandidátky, jak se hlasy počítají. V Litni má v komunálních volbách každý volič celkem devět hlasů, které může rozdělit na volební uskupení a jednotlivé kandidáty. Máte tři různé možnosti, jak volit a z nich si chtě nechtě musíte jednu možnost vybrat. Koho zajímá tato problematika více, nechť hledá zde (zákon 491/2001 Sb §34). Ten kdo si chce vyzkoušet hlasování nanečisto, najde ho zde na volebním simulátoru (verze pro Liteň 2014).

  1.  VOLÍTE JEDNU KANDIDÁTKU                                                                                                                             Jste, dejme tomu, přesvědčení, že Nezávislí mají na své kandidátce ty správné lidi, kteří budou v zastupitelstvu aktivně spolupracovat, jsou schopní zvolit starostu a mohou ho i zastoupit, kdyby např. náhle onemocněl. Uděláte proto pouze jeden křížek v políčku před názvem Nezávislí s podporou Top09. Tím jste dali všech svých devět hlasů naší kandidátce, každému členovi jeden. Křížkování jednotlivých kandidátů nemá žádný význam a nepřihlíží se k němu. Důležité je vědět, že označíte-li tímto způsobem kandidátku, která má méně jak devět členů, část vašich hlasů propadla.
  2. VOLÍTE JEDNU KANDIDÁTKU A VYBRANÉ KANDIDÁTY                                                                  Stejně jako u předešlé metody chcete volit Nezávislé jako uskupení, ale jste přesvědčení, že by v příštím zastupitelstvu měli usednout i někteří kandidáti z jiných kandidátek. Znáte je osobně jako schopné lidi, přesvědčili vás svým výkonem v minulém zastupitelstvu a tak podobně. Uděláte proto křížek v políčku před názvem Nezávislí s podporou Top09 a přídavně označíte i své oblíbené kandidáty před jejich jménem. Počet hlasů, které jste naší kandidátce dali, se tak sníží o počet vašich oblíbených kandidátů a to od zadních míst kandidátky.
  3. VOLÍTE POUZE VYBRANÉ KANDIDÁTY                                                                                                           Tato metoda se zdá na první pohled jasná, je ale kvůli našemu volebnímu systému skutečně ošidná a zasluhuje si bližší vysvětlení. Neoznačíte žádnou kandidátku, ale vybíráte si napříč stranami jednotlivé kandidáty (označujete je křížky). Maximálně jich můžete označit devět. Označíte-li jich více, je hlasovací lístek neplatný! Voliči tento způsob volby často preferují v domnění, že si takto vyberou osobnosti, kterým se rozhodli dát důvěru. To je však hodně iluzorní představa. Na základě volebního systému totiž v první řadě hlas obdrží strana, ke které námi vybraný kandidát patří. Až se všechny hlasy této strany sečtou, spočítá se průměr na jednoho kandidáta a pak teprve ti z kandidátů, kteří tento průměr překročili o 10 procent, mohou poskočit dopředu.

Teprve po skončení voleb a rozdělení mandátů na základě jejich výsledku nové zastupitelstvo ze svého středu volí starostu. Nejlepší vyjednávací pozici a tím i největší šanci prosadit kandidáta ze svých řad má pochopitelně nejsilnější klub. Pokud tedy chcete podpořit našeho kandidáta na starostu FILIPA KAŠTÁNKA a jeho tým, nejlepším způsobem hlasování je zvolit celou kandidátku NEZÁVISLÍ s podporou TOP09, která má ­číslo 5. Jedině tak od vás obdržíme maximální možnou podporu.