MAKÁME!

nově digitalizovaný původní erb Litně z roku 1838

Pan Kaštánek z kandidátky Nezávislých byl zvolen starostou Litně v lednu 2018. Úplně stejně jako je tomu u pana Babiše – jen samozřejmě na mnohem nižší a snazší úrovni – se tak začalo v naší obci pracovat jako v normální firmě. Začalo se makat.

Prvním krokem, který Nezávislí udělali, bylo to, že zavedli v obci systém projektového řízení Trello. V podstatě jde o to, že všichni zaměstnanci obecního úřadu, všichni zastupitelé a vůbec všichni, kdo něco pro obec zařizují nebo dělají (právník obce pan Veber z Prahy, pojišťovací makléř IKEP z Berouna, paní Krtková z Jastana, atp.) jsou propojení přes internet ve všech projektech, na kterých spolupracují. Nejen, že dostávají v tomto systému úkoly, které se pak snaží v daném termínu stihnout, ale vidí také velice přesně, jak se celý projekt vyvíjí, jaké jsou problémy, co je už hotové a co naopak ve skluzu. Protože chceme naprostou transparentnost v hospodaření obce, definovali jsme některé z 20 probíhajících projektů, kde nejsou informace, které by spadaly pod ochranu osobních údajů,  jako veřejné. To znamená, že doslova každý v obci, kdo má internet se může kdykoliv podívat na to, jak v těchto projektech pracujeme. (A kdo internet nemá, bude moci vbrzku používat počítač v knihovně, kam dal starosta zavést rychlý internet.) 

Ohromným přínosem systému Trello je také, že se už nikdy na nic nezapomene! Těch věcí k řešení na obci totiž není vůbec málo a tak máme asi všichni z minulosti tu stejnou zkušenost, že se plno věcí sice začalo, ale pak se tak nějak vytratily a nikdy nebyly dokončené. V návalu dalších a dalších problémů se na ně jednoduše zapomnělo. Teď zůstává každý projekt tak dlouho pod jménem toho, kdo je za to zodpovědný, dokud ho nedokončí a nepřesune do sloupce HOTOVO. Máme tak naprostou jistotu, že každý problém, který se v obci vyskytne, má někoho, kdo se o to stará.

Drobné úkoly

Na této „nástěnce“ se objeví všechny relativně malé úkoly, které musí starosta, pověření zastupitelé a také obecní zaměstnanci vyřešit. Když na příklad dáte žádost o vykácení stromu, který vám zasahuje do zahrady nebo zavoláte, že zase někdo vymlátil zadní stěnu u zastávky autobusu, umístíme kartičku s tímto úkolem na nástěnku a řešíme to. Na nových, profesionálněji zpracovaných webových stránkách obce, které budou hotové už letos v květnu bude hned na první stránce velký nápis: „HLÁŠENÍ ZÁVAD“. Nejen, že se tím pro obyvatele zjednoduší popsání a nahlášení problémů, ale všechny nahlášené závady skončí automaticky v našem systému Trello a nemůže nastat situace, že se na něco „zapomene“. 

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku s aktuálními i vyřešenými problémy) 

Liteňské vouchery pro mladistvé a seniory

Protože se zastupitelům podařilo ukončit ke konci 2017 nevýhodný nájem areálu učiliště a dostáváme teď každý rok 600.000,- Kč z nájmů do obecní kasy, rozhodli se vydat jednu polovinu z těchto neplánovaných příjmů na vzdělání, kulturu a sport formou poukázek, které darují našim občanům. 

Přitom zastupitelé za Nezávislé sledují více cílů než jen podporu některých liteňských spolků jak tomu bylo doposud. Při analýze situace došli k závěru, že zdaleka ne všechny děti využívají kroužky na Litni – hodně jich jezdí na příklad do Berouna a ti nejnadanější i do Prahy. A plno dětem rodiče kroužek nezaplatí, protože i přes dotace z obce se platí zápisné, které si nemohou dovolit.

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku projektu poukázek pro mládež)

Dalším aspektem je, že plno dětí a jejich rodičů tu sice bydlí, ale nemá nahlášený stálý pobyt v Litni a obec na ně proto nedostává peníze od ministerstva financí. Proč je tedy nemotivovat darem, který dostanou jen ti, kteří mají u nás trvalý pobyt, aby se do Litně i papírově přestěhovali?

Projekty jsou již v závěrečné fázi, od května se budou poukázky vydávat. Na nástěnce projektu je každopádně plno přídavných informacích pro ty, koho to zajímá.

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku projektu poukázek pro seniory) 

Rekonstrukce vodárny ve Vlencích

Na rekonstrukci naší vodárny (výměna technologie a stavební úpravy) jsme dostali v prosinci 2017 dotaci cca. 2 milióny korun. S tím, že v žádosti o dotaci byl uvedený termín ukončení stavby 30.6.2018. Tak jako i v jiných projektech ale ve skutečnosti nikdo na přípravě stavby nepracoval. A tak nyní, na konci března, ještě není vydané ani stavební povolení, není provedené výběrové řízení na dodavatelskou firmu, … Snad se nám to pod tlakem podaří stihnout postavit aspoň do prosince a starosta vydyndá na ministerstvu posunutí termínu, aby dotace také nepropadla jako v případě školy.

(kliknutím na obrázek se dostanete na nástěnku projektu rekonstrukce vodárna)

 

Systém řízení pro veřejná zasedání zastupitelstva.

Nejspíš si vzpomínáte, že jsme i na těchto stránkách zveřejňovali výsledky kontrol Kontrolního výboru, kde se to jen hemžilo rozhodnutími zastupitelstva, které starostové nebyli i dlouho po termínu schopni splnit. Za starosty Kaštánka se to radikálně změnilo. Když si zvolíte nástěnku veřejného zasedání č. 38 nebo č.39, vidíte v prvním sloupci jednotlivé body, o kterých se jednalo, ve druhém sloupci jsou všechny podklady, na základě kterých zastupitelstvo rozhodovalo a ve třetím sloupci jsou vedle zápisu a videa ze zasedání všechna závazná rozhodnutí zastupitelstva, která se mají splnit. No a podle barvy na kartičce vidíte i vy, jestli už bylo rozhodnutí vyřízeno (zelená) nebo se na tom ještě pracuje (žlutá), popř. se nedá splnit z objektivních příčin (červená) a musí se o něm znovu jednat na příštích zasedáních.
Je to po minulých letech úplně jiná dimenze. Opravdu každý, koho dění v obci zajímá, se může rychle a úplně informovat a nemusí se spoléhat na nepřesné a zkreslené informace , které kolují ústně po Litni. 

Zasedání č. 38/2018
ze dne 8.2.2018

Zasedání č. 39/2018 
ze dne 8.3.2018

Zasedání č. 40/2018 
ze dne 5.4.2018 v Bělči

Zasedání č. 41/2018 
ze dne 10.5.2018

Zasedání č. 42/2018 
ze dne 25.5.2018
Zasedání č. 43/2018 
ze dne 21.6.2018

 

   

 

   

(pokliknutím na obrázek se dostanete k údajům z daného zasedání zastupitelstva)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *