ŽIJEME PRO LITEŇ, NE Z LITNĚ,

ŽIJEME PRO LITEŇ, NE Z LITNĚ,
aneb jsme tu totiž zásadně pro lidi z Litně, Bělče, Leče a Vlenců.

Jsme demokraté a neměli jsme proto po posledních komunálních volbách v roce 2014 ani ten nejmenší problém přijmout skutečnost, že se starostou a místostarostou stali zastupitelé z uskupení „Lepší Liteň“, totiž pan Horák a paní Marcínová. To patří k demokracii. Soustředili jsme se o to více na věcnou stránku práce v zastupitelstvu. Zjistili jsme, co všechno v Litni nefunguje správně, a vypracovali ke všemu detailní předlohu pro rozhodnutí. Do dnešního dne jsme tak předložili více jak 100 návrhů, jak fungování obce vylepšit. Mnoho z těchto návrhů se nám i podařilo prosadit. Měly totiž jednoznačně kladný význam pro nás pro všechny a tak se nám dařilo získávat v zastupitelstvu podporu.

Téměř dva a půl roku, až do března 2017, jsme s uskupením „Lepší Liteň“ – panem Horákem, paní Marcínovou, panem Fiřtem a panem Slancem spolupracovali. Byli jsme motorem při poradách, přinášeli jsme nápady, rady, zkušenosti. Nikdy nám totiž nešlo o to, abychom získávali nějaké osobní výhody. Naopak. Chtěli jsme vždy obci něco dát: naše bohaté zkušenosti a naše znalosti z řídící práce. Chtěli jsme vytvořit funkční systém, ve kterém by věci jako získávání dotací, plánování staveb či prostý úklid v obcích, ale i například kontrola plnění rozhodnutí zastupitelstva, byly samozřejmostí. Na 27. zasedání zastupitelstva 16. března 2017 se kolegové Horák, Marcínová, Fiřt a Slanec dostali už do té polohy, že začali rušit všechna rozhodnutí zastupitelstva, která sice v minulosti odhlasovali, ale pak je reálně nesplnili, ať již za starosty pana Horáka, nebo starostky paní Marcínové. Sportovní hřiště pro děti v Litni a v Bělči, rekultivace pískovny v Bělči, nová technologie do naší vodárny ve Vlencích, atd…

Bohužel se věci v Litni vyvíjejí stále horším směrem. Tak, jak se díky naší mravenčí práci zužuje prostor pro nefunkční a nerozumné jednání, přestává uskupení „Lepší Liteň“ předstírat zájem o obecní blaho a jejich agresivní boj za vlastní prospěch je už naprosto očividný.

Zákeřný boj „Lepší Litně“ o politické body – a to výslovně i na úkor občanů – je vidět i na posledním činu paní starostky: paní architektka, která na základě rozhodnutí zastupitelstva zpracovává podklady pro stavební povolení na hřiště v Bělči, dostala od starostky Marcínové pokyn, aby svou práci ukončila, že si paní starostka podání žádosti o stavební povolení nepřeje. To už je v podstatě sabotáž. Hlavním důvodem, proč jsme neuspěli s žádostí o dotaci na hřiště v Bělči bylo, že za „spolufinancování z obce“ jsme dostali nula bodů z 10! V rozporu se skutečností se ale po Litni vypráví, že cena hřiště je příliš vysoká.

Zastupitelé Hrách, Fiřt, Slanec i Horák jsou ochotní krýt paní Marcínovou i u zjevných průšvihů jako je studie na přístavbu školy. Nejen, že starostka nedala projektantovi za úkol zpracovat dvě alternativy řešení, jak jsme v zastupitelstvu všichni rozhodli, a že neproběhla architektonická soutěž. Navíc jsou navržené přístavby neestetické a v rozporu se stanoviskem CHKO i majitelů sousedních parcel. Nadto vydala paní Marcínová nejspíš více jak půl milionu korun za projekt, o kterém na zasedání č. 26 v únoru 2017 jak ona, tak kolega Hrách tvrdili, že „stejně se na to nedostane stavební povolení, protože CHKO je proti“. My dodáváme, že tento projekt navíc neřeší naši situaci s nedostatečnou kapacitou školy.

Máme v Litni vážný problém. Zastupitelé z „Lepší Litně“ dělají právě čelem vzad a hodlají se vrátit k nulové transparentnosti, k sladkému nicnedělání a činí tak z pozice síly – arogance moci. Udělali jsme přitom během posledních dvou let prvních pár nesmělých krůčků správným směrem k otevřenému funkčnímu a modernímu městysi Liteň. A to všechno má teď přijít vniveč pro osobní výhody skupinky lidí, kteří dostávají něco peněz z obecní kasy a schopných pro to dělat i věci proti zájmům spoluobčanů.

Jak my, tak lidé z našeho okolí, posloucháme dva roky pomluvy, jsme vystaveni osobním útokům, které přešly dokonce ve sprosté urážky. Dokud se to dalo kompenzovat tím, že se alespoň něco v obci zlepší, protože prosadíme lepší fungování úřadu i zastupitelstva, brali jsme to sice jako nepříjemné, ale nejspíš nutné zlo komunální politiky. Tento tvrdý a nevybíravý přístup vládní koalice už stačil zkonzumovat tři zastupitele. Pánové Novotný a Münzberger na nátlak tvrdého jádra Lepší Litně raději odstoupili a pan Havelka byl z koalice ČSSD-Lepší Liteň bez vysvětlení vyloučen. Lepší Liteň právě konzumuje zastupitele Hrácha z Nezávislých, který sice vidí neschopnost vedení dua Horák-Marcínová, ale není schopen odolat tlaku tvrdého jádra (kvůli němuž odstoupili zastupitelé Novotný a Münzberger) „Lepší Litně“ a jejích sympatizantů. Zastupitelé za Nezávislé Vodička, Kaštánek a Kliment odmítají vydat se spolu se zastupiteli Horákem, Marcínovou, Fiřtem, a Slancem na cestu zpět do minulosti. Odmítáme nést spoluodpovědnost za nevykonaná usnesení zastupitelstva, odmítáme nést spoluodpovědnost za špatná a svévolná rozhodnutí starostky Marcínové. Odvolávání společných rozhodnutí všech zastupitelů z posledních dvou let je poslední kapkou a my nemáme důvod se na cestě zpět do minulosti podílet.

Jsme připraveni kdykoli pokračovat v naší práci pro Liteň a její vesnice. Nyní však opouštíme jednací místnost a vyzýváme všechny, kdož cítí situaci stejně vážnou jako my, aby učinili totéž a podpořili nás společným odchodem. Děkujeme.

Podepsáni: Miloslav Kliment, Jiří Vodička, Filip Kaštánek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *