Letos první vlaštovka v Litni – místo pana Havelky zrušeno.

Napsal | 1.4.2016

FB_NL_VLASTOVKAZbytečné pracovní místo „stavební technik“ bylo rozhodnutím zastupitelstva z minulého týdne zrušeno. A to k prvnímu dubnu tohoto roku. My jsme tento návrh předložili již 22. října 2015 a navrhovali jsme zrušení před koncem roku 2015.

Pokoušeli jsme se totiž před tím několik měsíců ostatním zastupitelům v přátelských diskuzích vysvětlit, že na obci vedených 12 zaměstnanců je ve srovnání se stejně velkými obcemi Ořech nebo Lety prostě a jednoduše moc. Stojí nás to nejen hromadu peněz, pro které máme jistě mnohem lepší využití, ale způsobuje to i známou nefunkčnost našeho obecního úřadu, kde se do každého problému zapojí plno lidí, ale nikdo se necítí být za nic zodpovědný. Chtěli jsme přebytečná místa rušit postupně a plánovitě, abychom nemuseli platit jako teď panu Havelkovi zbytečně odstupné v řádu pěti měsíčních platů. A také jsme chtěli, aby se finanční úspory objevily již při sestavení rozpočtu na rok 2016 a my mohli peníze, rezervované na platy, použít na něco skutečně užitečného, co by nás posunulo dál na cestě k hezké, upravené a rozumně řízené obci.

Protože neveřejná diskuze s vládnoucími zastupiteli nevedla k žádné rozumné dohodě a oni se nebyli ochotní rozumnými argumenty zaobírat, navrhli jsme 22. října 2015 bod programu veřejného zasedání se záměrem zrušit aspoň jedno zřejmě zbytečné pracovní místo stavebního technika. Určitě neuškodí si připomenout, jak proběhlo hlasování v říjnu – v zápise je to uvedeno takto:

bod 9) Zrušení pracovního místa „stavební technik“

Zastupitel ing. Vodička informoval o nehospodárnosti pracovního místa „stavební technik“. Zastupitel Jan Havelka informoval o náplni pracovního místa „stavební technik“.

Návrh usnesení č. 3 z 22. 10. 2015: Zastupitelstvo ruší k 1. 12. 2015 pracovní místo „stavební technik“ bez náhrady. Ukládá starostovi předložit do 14 dnů procesní a finanční rozvahu pro rozvázání pracovně-právního vztahu s p. Havelkou a příslušné rozpočtové opatření. Předložit tyto rozvahy na příštím veřejném zasedání k odsouhlasení a následně provést rozvázání pracovního poměru.
HLASOVÁNÍ: pro: 3 (Vodička, Kaštánek, Kliment)
proti: 6 (Horák, Slanec, Fiřt, Hrách, Havelka, Marcínová)
zdržel se: 0

Jsme samozřejmě rádi, že se teď po půl roce nejspíš uskuteční jeden z mnoha našich rozumných návrhů, které nám jsou už rok a půl vládnoucí většinou pravidelně odmítány. Bereme to jako takovou první letošní vlaštovičku. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že jak říká české přísloví: „Jedna vlaštovka jaro nedělá.“ Změn, které by Liteň dovedly k prosperitě je třeba udělat ještě hodně a skutečně jen bůh ví, jestli se v současném složení zastupitelstva podaří aspoň něco z toho uskutečnit. Vypracovali jsme v minulém roce a půl desítky rozumných návrhů, které by už teď znamenaly pro naše obce ohromný pokrok, a které byly buď odmítnuté a nebo sice přijaté, ale starostou Horákem neprovedené (což pro něj nemá z nepochopitelných důvodů žádné důsledky).

 1. Václav

  Je to směšné. A je to úplně jinak. Starosta Horák se potřeboval zbavit Havelky, tak se uklidil a je jako nemocnej a špinavou práci nechal udělat Marcínovou. Hrách s Marcínovou nejsou Nová Liteň. Jsou Horákovi zavázáni a teď šikovně využili ty hlupáky z Nové Litně, aby prosadili, co Horák potřebuje a zbavili se nepohodlného svědka Havelky. Fiřt se Slancem odkývají Horákovi cokoli. Jedině nové volby nebo zrušení liteňského úřadu a začlenění pod Beroun může normálního člověka zachránit. Uvidíte, že to tu dál budou drancovat a Havelkovi nechaj tu trafiku v Učilišti, kde je Horák předseda správní rady a Havelka ředitel. Pěkně to na vás hrajou.

  Reagovat
  1. Václav

   Schválně, jestli víte, za kolik pronajal Horák Havelkovi učiliště? Za 1 korunu. A zakolik si pronajal byt Havelka sám sobě? Zkuste hádat. Myslím, že uhodnete.

   Reagovat
   1. Filip Kastanek

    Tak, já to nevím, kolik to je? Chtěl jsem jako předseda kontrolního výboru obce udělat v Atelieru Svatopluk (to je ta společnost, která má pronajatý areál bývalého učiliště za 1,-Kč a pan Havelka je tam ředitelem) kontrolu. Ačkoli na to má obec nárok (jelikož poskytla Atelieru Svatopluk půjčku 300.000,-Kč), byla mi kontrola opakovaně odepřena, pan Havelka kontrolu spolu s panem Horákem odmítli, požadované doklady nepředložili. Takže odhaduji, že to bude podobně nízká částka. Zeptám se tedy. Bydlí pan Havelka také za 1,-Kč? Kdo z nás by nechtěl takto nízký nájem, že?

    Reagovat
  2. Filip Kastanek

   To mě vůbec nenapadlo. Myslíte, že naoko odstranili Havelku, aby mohl Horák s Havelkou dál ovládat nerušeně Svatopluk? Ale to by s nimi musela být nějak spojena bývalá a vlastně stále současná účetní Zítová. Tu si tam totiž Horák s Havelkou nominovali dodatečně 3/4 roku po smrti Karla Klimenta. Tak možné to je. Zítová se zná prý s Horákem už z dob Železáren. Takže zná i jeho konec kariéry v Železárnách a ví, co se tam tenkrát stalo. Pak by jí asi nevadilo dělat mu oponu ve Svatopluku… To do sebe zapadá. To mě předtím nenapadlo, že odchod Havelky je jen kouřová clona, aby mohli dál nerušeně ovládat Svatopluk. Horák už rok blokuje zápis zbytku správní rady, jak o ní rozhodlo Zastupitelstvo. Dozorčí radu ta společnost nemá zítra už rok. Asi se tam dějí strašný věci, když to nikdo nekontroluje. A o to jim jde. No, máme ještě hodně práce před sebou. Já chci věřit, že Šárka Marcínová je slušný člověk, že není jako Horák. Uvidíme 28.4., kdy je zasedání Zastupitelstva. Tam máme rozhodnout. Já navrhuji Zítovou odvolat. Jsem zvědavý, jak to dopadne.
   Ještě před tím je 19.4. soud. Horák k jednání nedodal jediný podklad, o němž rozhodlo Zastupitelstvo. Naprosto blokuje a vyhovuje mu neusnášeníschopná správní rada.

   Reagovat
   1. václav

    Vážený pane Kaštánek, doporučil bych Vám vážit při veřejných vyjádřeních slova. Vaše zavádějící kombinace a interpretace bez dostatečné opory v důkazní materiál by mohla skončit podáním žaloby pro pomluvu a poškozování dobrého jména. A jak vás sleduji nebude to dlouho trvat. Přeji příjemný den.

    Reagovat
 2. Pingback: Policie bude vyšetřovat těžbu písku v Bělečské pískovně! | Nová Liteň

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *