Pitná voda jen pro vyvolené? Neuvěříte, co všechno se v Litni mohlo stát

SONY DSC

Pitná voda – jedna z nejcennějších věcí, kterou máme.

 

Život v Litni plyne klidně a nevzrušeně. Ale jen naoko. V poslední době jsme byli svědkem hned třech možných katastrof, které, pokud by se skutečně staly či odhlasovaly, by negativně poznamenaly většinu obyvatel obce. Přitom by stačila jen chvíle nepozornosti, trocha lenosti okořeněné lhostejností nebo naivní důvěry ve stávající vedení obce, jejich dobré úmysly a schopnosti.  

Hra na ostří nože

Mohli jsme tu mít občany dvou kategorií – ty, kteří tu ještě nebydlí, ale už by měli papírově nárok na více pitné vody než ostatní. Málem jsme kvůli nedbalosti obecního stavebního technika Havelky nezkolaudovali čističku, což by znamenalo ztrátu miliónových dotací. A do třetice se zastupitelům Nové Litně s podporou paní Marcínové podařilo odvrátit ohromné a nepromyšlené zadlužení obce na desítky let dopředu. Jak se takové „skryté“ katastrofy dějí? Dnes si popíšeme první dvě.

Mimořádné zasedání

Představte si, že jste zastupitelem/zastupitelkou. Svojí práci pro obec berete vážně, zodpovědně se připravujete na každé zasedání, pečlivě čtete podklady (pokud tedy jsou a dostanete je včas),  hodiny svého času věnujete přípravě návrhů, které by zlepšily život v Litni. A najednou, uprostřed prázdnin, bez jakékoliv předběžné dohody a varování, přijde 12.8.2015 email od starosty: „Dobrý den, posíláme pozvánku a podklady k Mimořádnému veřejnému zasedání č. 10 konaného dne 20.8.2015 od 19.00 hod. S pozdravem ÚM Liteň“. Bod zasedání č. 6 je „Uzavření dodatku č.2 se společností Stříbrný potok s.r.o.“  „O co jde?“, bleskne vám hlavou. Mimořádné zasedání se svolává kvůli opravdu důležitým a urgentním věcem, které nesnesou odkladu.

Nevýhodná smlouva o vodě

Kopii smlouvy, kvůli které se toto narychlo svolané zasedání uskutečnilo, si můžete přečíst zde: 

Sami posuďte, zda jsou přání soukromé společnosti Stříbrný potok natolik urgentní, aby se jimi zastupitelé museli zabývat mimo domluvené termíny konání zastupitelstva. A především, nakolik jsou požadavky ve smlouvě vůbec oprávněné.

Ve smlouvě se totiž dočtete, že firma Stříbrný potok si chtěla dát od obce garantovat přítok vody 1.150 m3 na jeden svůj plánovaný dům (to je desetinásobek tabulkové spotřeby jedné české domácnosti!) a to i kdyby voda ve Vlencích kompletně vyschla. A v případě, že by bylo méně vody, měla obec firmě Stříbrný potok přenechat výhradní právo na jeden ze svých vrtů. Jinými slovy – obyvatelé domů pana Durase by se cákali v bazénu a obyvatelé horní Litně by současně chodili pro vodu s petkami.
Druhé nepřijatelné ustanovení této smlouvy říkalo, že se obec Liteň zavazuje dát si od firmy Stříbrný potok odsouhlasit všechny své rozvojové záměry, všechny změny územního plánu. Tedy o další výstavbě by nerozhodovalo volené zastupitelstvo, ale nikým nevolená soukromá společnost Stříbrný potok.

Problém s kolaudací čističky

Společně se můžeme zamyslet nad důvody, proč by měl městys takto protěžovat majitele ještě neexistujících domů na úkor obyvatel stávajících, a proč by podmínkou jeho dalšího rozvoje měl být souhlas soukromého subjektu.

Důvody pro tak náhle svolané mimořádné zastupitelstvo kvůli této pro obec nevýhodné a nedůležité smlouvě, se však brzy ukázaly v plném světle.  A souvisely s kolaudací čističky odpadních vod.

Po více jak roce od přesunutí čističky totiž nebylo provedené převedení pozemku pod čističkou a pod příjezdovou komunikací na obec Liteň. A světe div se, oba tyto pozemky patřily Střbrnému potoku.  Tuto skutečnost náhle zjistil pouhý týden před kolaudací dostavěného díla za desítky miliónů obecní stavební technik pan Havelka, a poukázal na to, že pozemky nám nepatří a kolaudace je proto nemožná. Důsledkem by byla finanční katastrofa pro obec – vracení dotace a následné zadlužení.

Mafiánská dohoda?

Takže rychlým podepsáním nevýhodné smlouvy, která by Liteňákům mohla přinést v budoucnu problémy s nedostatkem pitné vody, by se odvrátila hrozící katastrofa v podobě nezkolaudované čističky a odebrání dotací. Na takový způsob práce pro obec se dá pohlížet různě, asi nejlépe ji vystihuje pořekadlo „vytloukání klínu klínem“.

filipZastupitel Kaštánek byl v této době na dovolené, přesto si smlouvu přečetl. Naštěstí, nutno dodat. Nemile překvapen jejím obsahem začal okamžitě jednat. Zadal zakázku právní firmě, protože měl důvodné podezření, že smlouva odporuje platným zákonům ČR a ta zpracovala zajímavou analýzu.

Odpor zastupitelů Nové Litně

Kontaktoval tedy okamžitě pana Durase, jednatele firmy Stříbrný potok, a vysvětlil mu, že musí počítat s rozhodným odporem alespoň části zastupitelstva. Na závěr obsáhlého e-mailu mu napsal doslova:


Nabízíme spolupráci, ale předvídatelnou a na základě rovný s rovným. Zkrátka partneři. 
Obracím se na Vás proto, že jako zastupitel nemám výkonnou moc. A tudíž nemám vliv na to, co úřad vykoná (1 rok nepřevedené pozemky ukazují na katastrofální nečinnost a my už žádáme radikální změny, které by měly situaci stabilizovat) . A protože je to i ve Vašem zájmu, žádám Vás o spolupráci.

Všichni zastupitelé, kteří kandidovali za Nezávislé, přerušili dovolenou a přijeli 12. 8. 2015 do Litně, aby zabránili legální krádeži jednoho z nejdražších statků, který máme – pitné vody.

A výsledek?

Starosta Horák stáhl bod programu č. 6 z jednání. Smlouva tedy nebyla schválena. Pozemky pod čističkou byly převedeny i bez jejího podepsání. 

Jednu z mnoha katastrof pro naši obec jsme tedy s ohromným úsilím odvrátili.

udivPochvala za neschopnost

Na závěr ještě jedna perlička, která dokresluje způsob „vedení“ naší obce: jak jste z předcházejícího textu zjistili, pan Havelka zařizoval kolaudaci čističky tak, že koncem srpna reálně hrozilo, že stavbu nezkolaudujeme a jako obec zkrachujeme, protože budeme vracet desítky milionů dotace. Za tento způsob a za tuto kvalitu práce byl pan Havelka 22. 10. 2015 na veřejném zasedání panem Horákem veřejně pochválen! 

Propaganda v Litni

A tato veřejná „pochvala za neschopnost“ je dobrým příkladem propagandy po liteňsku. Cílem takového jednání nemusí být vždy přesvědčit o „své pravdě“, ale i dehonestovat, pošpinit či alespoň nahlodat pozice opačného názorového spektra. To je patrné i z jednání starosty a některých dalších liteňských zastupitelů. Zaměřují se především na zpochybňování pozic svých oponentů. Nejde jim často ani o to, aby prosadili svou verzi či návrh (které  – všimněte si – většinou ani nemají), ale spíše o to navodit dojem, že všechny verze jsou možné a že pravda neexistuje.  Na tento přístup existuje jediný lék – přemýšlet, hledat fakta a ověřovat je, a až poté si udělat vlastní názor.  

Třetí katastrofu, zmíněnou v úvodu článku, tedy návrh na bezprecedentní zadlužení obce, popíšeme v dalším článku.

—————————–

Pro ty, kdo chtějí přesněji vědět, o čem a jakým způsobem pan Kaštánek psal panu Durasovi, zde zveřejňujeme e-mail, který posílal týden po zasedání, v doslovném znění:

filip@kastanek.cz

Partnerství a spolupráce

  1. 8. 2015, 8:52:31

Komu: pan Duras

Liteň

Vážený pane Durasi,

ještě jednou Vám děkuji za to, že jste se před dvěma týdny ozval. Jak jsem říkal v našem telefonickém rozhovoru, bude potřeba, abychom vzájemně více komunikovali. V zastupitelstvu je nyní převaha moderních dynamických lidí, kteří chtějí posunout Liteň k prosperitě a hlavně do 21.století. Kvůli tomu jsem inicioval kroky a započal práci na STRATEGICKÉM ROZVOJOVÉM PLÁNU a DEMOGRAFICKÉ STUDII (ANALÝZE). Jsou to dokumenty, které by nám měly pomoci úspěšněji čerpat různé příspěvky, granty, dotace. Pokud plánujete v Litni investice, které naznačují smlouvy s Litní, je Vaším výsostným zájmem také prosperita a rozvoj Litně. To by mělo znamenat i vyšší zisk z Vašich investic. Toho však těžko dosáhnete, pokud by Liteň zbankrotovala. Vaše plány byste musel na cca 20 let odložit nebo se spokojit s nižším výnosem. Nyní nám totiž reálně hrozí, že nezahájíme včas provoz ČOV, protože nemůžeme stavbu zkolaudovat, protože nemáme pozemky pod ČOV a příjezdovou komunikací. Nechci teď řešit proč to trvá už více než 1 rok a kdo za to může. Je to pro výsledek nepodstatné, i když neomluvitelné. My zastupitelé jsme minulý týden ve čtvrtek 20.8.2015 na MIMOŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ (bylo to urgentní a někteří kvůli tomu přijeli z dovolených i ze zahraničí) schválili náhradní postup při řešení tohoto problému. Se znepokojením sleduji, že na katastr změny nebyly stále vloženy a prý dokonce smlouva (smlouvy) budou podepsány až příští týden ve čtvrtek 3.9.2015. Pokud je to pravda, pak všichni balancujeme na ostří nože a jedná se o extrémně nebezpečnou hru. Naprosto zbytečně uplyne půl měsíce! A my VŠICHNI (i Vy) jsme měli podle informací od starosty pouze 1 a půl měsíce. Ještě jednou zdůrazním, že je to i Váš obchodní zájem. Pokud Liteň zbankrotuje a nedostane dotaci na stavbu 40 milionů korun, pak Vaše investice a záměry s výstavbou jsou silně ohroženy. Jinak řečeno máte tady investiční záměr, pak ČOV je i Vaším zájmem.

A teď k věcem, v nichž musíme spolupracovat, případně se sejít:

1)      Demografická studie – zpracovatel píše: „Mám na začátek jednu prosbu- bylo by možné z Vaší strany získat soupis stavebních projektů na území Vaší obce a obcí, kterých se má studie týkat? Jde mi o představu, kolik bytových jednotek se staví/ má být postaveno a kdy, případně jaké společnosti je staví.“ Proto prosím, abyste mi napsal, jak si představujete výstavbu Vy. Kolik bytových jednotek a v jakém časovém horizontu chcete v Litni stavět. Jakou očekáváte strukturu obyvatelstva, na koho se chcete při výstavbě a prodeji zaměřit. V důsledku jde o to, kolik kterého obyvatelstva zde bude a zda bude stačit kapacita škol, školek. A zda tedy tyto rozšířit, žádat o peníze MŠMT. Jen bych podotkl, že nyní MŠMT poskytuje výrazně větší objem peněz. Jinak řečeno máte tady investiční záměr, pak kapacita školky a školy a získání dotací na ně je i Vaším zájmem.

2)      ČOV, kanalizace – urychleně podat na katastr změnu majitelů pozemků. Včera bylo pozdě. Hrajeme o dny, ne-li hodiny. Udělat to v pondělí nejpozději. Nezačneme v termínu provoz ČOV, nedostaneme dotaci, zbankrotujeme. Chcete investovat? Fajn, ale je třeba to dělat v souzněni. Jinak řečeno máte tady investiční záměr, pak ČOV je i Vaším zájmem.

3)      Voda a vodovod – 10.6. jsem předložil návrh na usnesení ve věci vodárny Vlence. Návrh byl přijat. Najdete ho v příloze. Myslím, že Vaše záměry, požadavky a ustanovení ve smlouvě o spolupráci jsou z veřejného pohledu nepřijatelné, diskriminující stávající obyvatelstvo, korupční (vymiňujete si dopředu kladné stanovisko úřadu k věcem v budoucnu, které nikdo z nás nezná, musíte souhlasit se změnou územního plánu a podobně…). Dostatek vody Vám pro Vaše domy zajistíme pomocí veřejného vodovodu a dostatek vody pro všechny. Nejen pro nové obyvatele. Liteň nemá problém s vodou jako takovou, ale se zastaralou (20 let) technologií vodárny a vodojemem, který je částečně nefunkční. Na rekonstrukci technologie by se měl podílet Golf Resort Karlštejn. Pokud budete chtít přispět i Vy (namísto provozování vlastního vodovodu a jeho výstavbu, což by bylo skutečně nákladné), budeme potěšeni. Musíme na to nahlížet stejnou optikou:  revitalizace – občanská vybavenost – je náš společný zájem. Připomínám potřetí, máte tady investiční záměr, pak kapacita vodovodu pro všechny je i Vaším zájmem.

4)      Hřiště – jako příklad toho, že se snažíme přemoci ten starý přístup, kdy Liteň stagnovala bych uvedl již odsouhlasený záměr výstavby multifunkčního dětského a sportovního hřište v Litni a Bělči. Realizaci plánujeme koncem tohoto roku a v roce 2016. Financování chceme zajistit z dotaci a z našich prostředků. Plánovaná investice je cca 1.300.000,-Kč. Hřiště by mělo obsahovat tyto sporty: basketbal, volejbal, nohejbal a branky použitelné pro malý fotbal či házenou. Dětské hriste by mělo mít prolejzačku, houpačku, skákací bublinu, pískoviště. Prostor bychom radi doplnili o lavicky apod. Opět jinak řečeno: máte tady investiční záměr, pak takové hřiště je i Vaším zájmem.

5)      je toho více k vzájemné diskuzi…

Nabízíme spolupráci, ale předvídatelnou a na základě rovný s rovným. Zkrátka partneři. Obracím se na Vás proto, že jako zastupitel nemám výkonnou moc. A tudíž nemám vliv na to, co úřad vykoná (1 rok nepřevedené pozemky ukazují na katastrofální nečinnost a my už žádáme radikální změny, které by měly situaci stabilizovat) . A protože je to i ve Vašem zájmu, žádám Vás o spolupráci.

S přáním hezkého dne

Filip Kaštánek

Běleč 721, 267 27 Liteň
gsm:  724 353 754

e-mail: novaliten@seznam.cz

www.novaliten.cz

 

 


ilustrační obrázek: Bernd Kasper / pixelio.de

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *