Je snad Ateliér Svatopluk jen mrtvá schránka?

Napsal | 9.2.2015

343594_web_R_K_B_by_Marvin Siefke_pixelio.deJe v podstatě jedno, na co se v Litni zaměříte: nestačíte se divit a kroutit hlavou. Spolek Nová Liteň se začal logicky zaobírat i Ateliérem Svatopluk o.p.s. Tato organizace hospodaří s majetkem obce (areál učiliště) v účetní hodnotě 17 miliónů korun a i po několika letech se jí hospodářsky vůbec, ale vůbec nedaří. Nebyla pod vedením pana Havelky schopná zrealizovat ani jeden ze záměrů, pro který byla založena. Její minimalistická hospodářská činnost negeneruje dost prostředků ani na údržbu areálu, ani na platy zaměstnanců. Dotace na pořádný rozjezd činnosti se panu Havelkovi nedaří získat. (téma dotace a Liteň i zde…)

Otázka, kterou si jistě položíte je: proč s tím obec nic nedělá? Proč nedosadí jiného, lepšího manažera, který by to rozhýbal? Jaká rizika nám tu vznikají pro obec? Nese někdo zodpovědnost za případné následky a nebo je to obvyklé „já nic já muzikant“?

Podívali jsme na to, kdo je vlastně za Ateliér Svatopluk zodpovědný. Pro ty, kdo se v tom neorientují: Ateliér Svatopluk o.p.s. je společný projekt. Zakladateli jsou městys Liteň a firma Digitus z Hořovic. Nejvyšším orgánem je správní rada, do které zakladatelé jmenují své zástupce. Vyjeli jsme si aktuální výpis z Veřejného rejstříku na Ministerstvu spravedlnoti. A jaké na nás čekalo překvapení!

Předsedou správní rady je i 10 měsíců po své smrti pan Kliment, bývalý starosta Litně! 

Tedy naprosto nepřípustná situace! Je snad správní rada úplně nefunkční? Ing. Vodička okamžitě zpracovává návrh, aby zastupitelstvo na příštím zasedání 29.1.2015 jmenovalo jiného zástupce do správní rady. Jediný logický kandidát je při tak rozsáhlém majetku, který Ateliér Svatopluk spravuje, pan Kaštánek. Je v zastupitelstvu a tím pádem „pod přísahou“, má ekonomické a organizačních zkušenosti a je navíc i schopný se kreativně pokusit vyřešit budoucí směřování Ateliéru Svatopluk. Tedy to, kde to zjevně nejvíce hapruje.

A teď se všichni držme, protože nastupuje řešení po liteňsku. Návrh je spolu s dalšími sedmi návrhy rozeslán elektronicky všem zastupitelům a na obec. Vedení obce svolává na 22.1.2015 pracovní schůzku, kde se mají diskutovat všechny body programu. Protože pan Horák nezajistil vypracování ověřeného zápisu, jak předepisuje jednací řád, může nyní každý tvrdit, co chce, že bylo nebo nebylo řečeno (více k této poradě zde). Nicméně tento bod jsme byli odhodláni projednat veřejně na zasedání zastupitelstva 29.1.2015 a z tohoto zasedání existuje i video, které dovoluje velice přesně popsat jednotlivá stanoviska. (záznam zasedání od času 2:39:00)

Argument č. 1 pana Horáka je, že dne 22.7.2014 byla prý novým členem správní rady jmenována jím, tedy starostou, paní Zítová. Do rejstříku nebyla tato změna dodnes zapsána, protože pan Křížek, který je členem správní rady za firmu Digitus je prý do té míry nemocný, že do teď – tedy 6 měsíců – nebyl schopen podepsat zápis z jednání správní rady. Určitě se zhrozíte: cože, tak nejen, že předseda správní rady je tři čtvrti roku po smrti, ale další ze tří členů je dlouhodobě tak nemocný, že nemůže ani podepsat zápis? Jak se tedy může taková správní rada setkávat (ze zákona musí jednat minimálně 2x ročně, v zakládací smlouvě Ateliéru Svatopluk je určeno, že minimálně 3x ročně!) a rozhodovat o důležitých věcech? Kdo dohlíží na nakládání s naším majetkem? Jsou tam snad pánové Horák a Havelka už skoro rok úplně sami?

Argument č. 2 pana Havelky, který je na zasedání zastupitelstva přítomen jako zapisovatel, je, že pan Horák má právo jmenovat členy správní rady, protože v zakládací listině je napsáno, že je jmenuje „zástupce zakladatele“. Tento argument se daří vyvrátit velice lehce zastupiteli Münzbergerovi, který má zakládací smlouvu s sebou a přečte, že členy jmenuje „zakladatel“. (Na tomto příkladu je názorně vidět, jak nebezpečné je pro zastupitele si o věcech jen tak povídat, jak to preferuje současné vedení obce. Bez písemných záznamů a zápisu toho, co kdo tvrdí, se můžou vloudit do rozhodování nepřesnosti a polopravdy.) Mimo to § 84 odst. 2 ZOZ hovoří dost jasně, že v kompetenci zastupitelstva je „navrhování zástupců obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání, …“. A ostatně i o poslední skutečně provedené změně ve správní radě (jmenování pana Horáka) rozhodovalo v roce 2012 zastupitelstvo Litně na svém druhém zasedání.

Argument č. 3 pana Kaštánka: I kdyby měl pan Horák právo nástupce po panu Klimentovi jmenovat, zápis do rejstříku se musel udělat do 2 měsíců – nejpozději v září byl tedy jakýkoliv zápis z července již neplatný.

Argument č. 4 pana Vodičky: Jestliže správní rada nebyla oficiálně jmenována, nemohla se v roce 2014 ani platně sejít, ani platně jednat.

Při následném hlasování jsou zastupitelé Horák, Marcínová, Fiřt, Novotný a Slanec proti návrhu jmenovat zastupitele Horáka a Kaštánka do správní rady Ateliéru Svatopluk o.p.s. 

Ze síly odporu proti jmenování kvalitní správní rady do Ateliéru Svatopluk je vidět, že někteří zastupitelé dávají přednost pofidernímu „držení basy“ s pány Horákem a Havelkou před tím, aby pro obec vymohli to nejlepší řešení. Skutečně všichni považujeme paní Zítovou za velice kvalitního člověka. Jsme současně ale skálopevně přesvědčení, že ve výkonném orgánu Ateliéru Svatopluk potřebujeme nastartovat úplně jiný způsob chování, jiné procesy. Tady totiž nejde o to, účetně řádně spravovat dobře fungující, aktivní a dynamickou společnost. Tady jde o to, „dostat slona z ledu“, kde se už tři roky bezcílně klouže.

Je to 2 měsíce, kdy jsme jako zastupitelé slavnostně pronášeli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů.“ A protože to myslíme smrtelně vážně, budeme se snažit v zájmu městyse a občanů o narovnání tohoto podivného stavu.

 


Část výpisu z veřejného rejstříku ze dne 2.2.2015:

Ateliér-Svatopluk,-výpis-leden-2015-4


Ilustrační obrázek na této a předcházející stránce: Marvin Siefke / pixelio.de

 1. Sarka Marcinova

  Dobrý večer, ráda bych aby můj komentář byl zveřejněn.
  Zastupitelka Marcínová pronesla na veřejném zasedání jasně, že proti návrhu hlasuje proto, že nemá dostatek informací ohledně předchozí volby, o které mluvil p.Horák a p.Havelka. Řečeno bylo, že se do příštího zasedání zjistí, zda volba p.Horáka a paní Zítové byla správně provedena. Na to jsem jasně řekla, že pokud se zjistí, že nebyla a není proto platná, nebudu mít problém při příštím hlasování ruku pro Váš návrh zvednout.
  Děkuji za možnost upřesnění a za to, že příště budete věci, pokud možno, uvádět tak, jak doopravdy byly.
  Šárka Marcínová

  Reagovat
  1. Jiří Vodička Post author

   Samozřejmě v článku neuvádím, kdo kdy kde co řekl – to by měl ten článek 20 stránek! Jestli si chcete napsat vlastní články, kde jste co kdy řekla, určitě vám v tom nikdo bránit nebude. Každopádně není v článku ani gram nepřesnosti – čteme to po sobě navzájem a jsme hodně kritičtí. Skutečně nemáme zájem někoho osobně napadat: nám jde výhradně o to, aby se ten neskutečný čurbes, který tu panuje aspoň trochu pozvedl.

   Ale když už jsme v diskuzi, dám vám 2 věci k přemýšlení:
   1) Je skutečně rozhodující, co říkají o jakémsi jmenování paní Zítové pánové H+H? Není to úplně jedno, když v registru o tom není ani čárka? A je tudíž neplatné. A nemají se zastupitelé postarat o obecní majetek když zjišťují, že formálně není nikdo ve správní radě? A správní rada se ani scházet nemůže. A i kdyby nakrásně paní Zítová byla ve funkci: je to ta správná osoba, která Ateliér Svatopluk posune, aby začal aspoň trochu fungovat? To jsou otázky, na které máte mít odpovědi. Vy máte říct, koho chcete mít ve správní radě, protože NESETE JAKO ZASTUPITELKA ZODPOVĚDNOST za to, že Ateliér Svatopluk BUDE DOBŘE FUNGOVAT!
   2) Proč svoláváte pracovní poradu týden před zasedáním? Proč několik hodin trávíte vyprávěním si mimo jiné i o tomto návrhu, když pak při zasedání nejste v obraze? Není to pak skutečně „40 hodin tlachání“, které vám spíš věci zamlží než aby je osvětlilo? Dostanete při pracovní schůzce třeba ten zápis ze zasedání, jmenování paní Zítové, zakládající smlouvu, …? Dostanete vůbec aspoň cár papíru, pytlík od svačiny s pár čísly, rozhodnými datumy? A nebo se jen tak nezávazně klábosí a ty důležité věci vám pak snadno uniknou?

   Reagovat
  2. Filip Kaštánek

   Ano, máte pravdu, to jste Šárko řekla. Je to chvályhodné (a opravdu si toho upřímně cením), nicméně pravdu má také kolega Jirka Vodička, když říká, že jste (jsme) měli týden času včetně uskutečněné pracovní porady. Mně třeba hned na poradě nenapadlo, že datum 22.7.2014, je vlastně úplně mimo hru, neboť jakakoli změna, která se stane, musí být rejstříkovému soudu predlozena do dvou měsíců od vykonání. A v tydnu jsem navíc studoval veřejné listiny ve sbírce listin na internetu a na strankach soudu, kde jsem zjistil, že změna, kterou avizoval pan Horák i pan Havelka, nejde udělat bez souhlasu zastupitelstva, které je zástupcem zakladatele, o němž hovoří zakládající smlouva. Tzn., že veškeré informace od v tuto chvíli nekontrolovaných pánů ve vedení Atelieru Svatopluk nejsou pravdivé. To vše lze zjistit z veřejně dostupných zdrojů.

   Reagovat
 2. Filip Kaštánek

  Prosím všechny rozumné občany a sousedy, aby nás podpořili. Je opravdu náročné čelit tlaku, který na nás vládnoucí většina vyvíjí. Pomozte nám, jde i o vaše peníze, i váš prostor, v němž žijete. Jsme přesvědčeni, že je potřeba dělat věci správně. Podpořte nás na FB a „lajkněte“ nás, podpořte nás účastí na příštím zasedání. Není možné tolerovat všechny ty „chyby“. Nenapsat do zápisu podstatnou část argumentů či proběhlé hlasování, je nepřípustné!!!!

  Reagovat

Napsat komentář: Sarka Marcinova Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *