Co dělat proti korupci v Litni?

Napsal | 11.2.2015

Podívejme se napřed na to, kdo je v Litni jak náchylný k tomu, aby bral úplatky. Ve víkendové příloze MF Dnes z 16. – 17. 3. 2013 tuto problematiku perfektně rozebrali pánové J. Ryska a P. Průša a jejich závěry jsou zajímavé. Uvádějí, že:

Rozdělení korupce1% lidí bude korumpovat a nechávat se korumpovat, bez ohledu na překonávání překážek, bez ohledu na riziko prozrazení a tudíž bez ohledu na dopady z odhalení. Jejich touha po výhodách a obohacení posouvá kritéria morálky celé společnosti a demoralizuje ostatní jedince. Takovéto lidi musíme z politiky vystrnadit.

1% lidí je natolik morálně silných, že nebudou korumpovat ani se nenechají zkorumpovat ze zásady a vnitřního přesvědčení. Ani kdyby měli 100% jistotu, že nebudou odhaleni. U nich převládá vnitřní motivace.

98% lidí (tj. většina z nás) se nechá zkorumpovat, budou-li mít příležitost a bude-li riziko odhalení nízké. Hodnocení rizika odhalení je ale relativní a každý si ho nastavuje individuálně.

Jak je i z grafu vpravo vidět, nezkorumpovatelných lidí je naprosté minimum. To platí samozřejmě i pro Liteň, nejsme ani z Marsu, ani z Venuše. Proto i „slušní“ lidé, naskytne-li se jim příležitost, jsou zkorumpovatelní, jestliže nefunguje systém, který činí transparentním jejich jednání a rozhodování. Dle starého českého přísloví “Příležitost dělá zloděje“.

To, co drží 98 % (i slušných lidi) na uzdě a brání jim se nechat zkorumpovat NEJSOU jejich „vrozené charakterové vlastnosti a morální výbava “ jako čestnost, pravdomluvnost, upřímnost atd., ale je to SYSTÉMOVÁ možnost kontroly jednání a rozhodování a PRAVIDELNÉ provádění této kontroly. Protože pak jedině na ně může působit strach z toho, že jejich nezákonné nebo nemorální jednání bude odhaleno a potrestáno.

Jinými slovy, příčinou korupce je nedostatek otevřenosti a tím možnosti kontroly v jednání a rozhodování o věcech veřejných. Proto prosazujeme otevřenou samosprávu!

Ministerstvo vnitra jednoduše nemá pravdu, když zveřejňuje toto prohlášení:
korupce
Z toho, co bylo výše řečeno se nejedná o mravní selhání. Jedná se o netransparentní prostředí, kde aby byl každý svatý, když se mu příležitosti přímo nabízejí!


A jak na to jde Nová Liteň?

Nic si nenalháváme. Zatím vše nasvědčuje tomu, že prostředí v Litni je pro korupci naprosto ideální. Latentní nepořádek (viz.: „Jak Liteň nezvládne napsat zápis“). Podivné konstrukce (viz.: „Je snad Ateliér Svatopluk jen mrtvá schránka?“). Zablokování návrhu Lukáše Münzbergera na zveřejňování všech finančních transakcí na internetu (viz.: „Vše relevantní o hospodaření obce má být na internetu“).

Nemáme bohužel v zastupitelstvu většinu. Při všech našich pokusech o prolomení informační blokády musíme proto počítat s tím, že funguje i tak zvaný „český Archimedův zákon“, který praví:

korupce„Politik ponořený do skandálu je nadlehčován silou, která se rovná váze skandálů, v nichž jsou návazně namočeni ostatní politici.“

Přesto zůstáváme optimisty. Český stát nám dává několik zbraní, které můžeme – a chceme – použít.

1) Prvním je zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Začali jsme s pomocí speciální platformy Informace pro všechny, tahat na světlo informace, které jsou ze zákona veřejné, ale v Litni nedostupné. První dva dotazy mířily na odměňování v roce 2014 a vy je můžete sledovat včetně odpovědí pana Horáka zde. Zatím jediné dvě využitelné informace, kterých se nám dostalo, byl základní plat pana Horáka (42.650,- Kč měsíčně) a místostarostky Marcínové (7.000,- Kč měsíčně).  Protože odpovědi nebyly ani zdaleka dostatečné, jdeme do druhého kola a podali jsme stížnost ke krajskému úřadu.

2) Podařilo se nám na lednovém zasedání prosadit v zastupitelstvu okleštěnou formu automatického zveřejňování smluv. Jsme teď ve fázi technické realizace, Lukáš Münzberger již sehnal potřebné programy pro případnou anonymizaci dat a spolu s administrátorem stránek Romanem Veselým pracují na implementaci.

3) Jako zastupitelé máme právo požadovat informace jak od obce, tak od Ateliéru Svatopluk, jestliže je potřebujeme k naší práci. Zde obec zcela blokuje: kolega Kaštánek nedostal ani po 2 měsících podklady k desítkám milionů, které obec utrácí za výstavbu kanalizace a ČOV.

4) Jednání zastupitelstva konsekventně nahráváme a zveřejňujeme na webu. Nepodařilo se nám zatím prosadit nahrávání „pracovních schůzek“, které tak ještě zůstávají veřejnosti skryté a nekontrolovatelné.

Víme, že cesta k transparentní obci s účinnými protikorupčními systémy bude ještě dlouhá a trnitá. Obzvláště z pozice, kdy nemáme v zastupitelstvu většinu. Slíbili jsme ale:  „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse a jeho občanů.“ A proto to nevzdáme.

Vážení čtenáři, zveme vás opět k pravidelné účasti na jednání zastupitelstva městyse Liteň. Abyste získali osobní zkušenosti z komunální politiky a vytvářeli tlak na naše zastupitele k transparentnímu jednání a rozhodování.

 


Děkuji tímto panu ing. Petru Jeništovi a paní Janě Schlegelová ze spolku Naše Vratislavice z.s. za svolení k převzetí částí jejich článku, který vyšel na jejich webu.

 1. Ing.Petr Jeništa

  Vážený pane Vodičko,

  chtěl bych Vám osobně a všem členům spolku Nová Liteň tímto dodatečně popřát mnoho úspěchů ve vaší činnosti.
  Je to běh na dlouhou trať. My s paní Schleglovou jsou nyní trochu polevili, ona z titulu mateřských povinností, já tak trochu z osobních zdravotních důvodů. Ale přesto, znovu se chystáme pokračovat v započatém díle tj. aktivaci občanské společnosti, která je prvotním základem demokracie.
  S pozdravem
  Ing.Petr Jeništa

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *