Liteň je dlouhodobě nepřipravená pro žádání o dotaze z EU

Napsal | 27.1.2015

FB_strategicky_planOficiální pracovní zařazení pana Havelky je podle místostarostky Marcínové stavební technik a dotace. O to více vás udiví, že Liteň nemá vypracovaný „Strategický rozvojový plán“, který je naprostým základem pro to, moci žádat o dotace z Evropské unie! Samozřejmě to vrhá i zcela jiné světlo na tvrzení pana Havelky v Liteňském okénku, že jím vedený Ateliér Svatopluk nebyl schopen zrealizovat ani jeden ze svých plánů proto, že „dotace dostávají jen vyvolení“.

Přestože za to nebereme plat a nemáme oficiálně funkci obstaravatele dotací, chceme, aby naše obec měla šanci se ucházet aspoň o drobečky ze stovek miliard, které k nám z Bruselu míří. Proto jsme vypracovali návrh na vypracováni STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU. (Návrh si můžete přečíst zde: http://www.novaliten.cz/wp-content/uploads/2015/01/150129NL11_navrh_Strategický-rozvojový-plán.pdf) Wikipedie charakterizuje tento dokument takto: Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu) vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánech.

Bez tohoto dokumentu jsme de facto bez šance na úspěšné čerpání dotací. V novém dotačním období 2015 – 2020 (stejně jako ve starém) bude k úspěšnému čerpání dotací potřebné mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený „Strategický rozvojový plán“. U některých dotací je dokument pouze preferenčním kritériem a o některé dotace bez dokumentu nepůjde ani žádat. I tam, kde bude „Strategický rozvojový plán“ „pouze“ preferenčním kritériem, je šance na úspěšné čerpání EU dotací bez „Strategického rozvojového plánu“ mizivá. EU dotace poskytují u většiny projektů 90% finanční pokrytí. Proto je vhodné tento dokument mít a o dotace usilovat. Dokument se dá vypracovávat pro každý dotační záměr samostatně (nižší cena vícekrát) nebo se dá vypracovat jako ucelený, který bude možné použít pro jakýkoli dotační titul z fondů EU. Tento dokument bude potřeba například při žádostech o dotace na stavbu nových silnic a chodníků po výstavbě kanalizace, kde by šly kombinovat finance z EU a od Středočeského kraje.

Ve světle těchto informací jsou tvrzení pana Havelky v Liteňském okénku o nemožnosti čerpání dotací a dotací jen pro vyvolené (naznačuje, že bez známostí či úplatků to nejde) jen výmluvou. Uvidíme po čtvrtku, jak to současné vedení obce s čerpáním dotací myslí. Přijďte se podívat a podpořit nás. Potřebujeme získat aspoň jeden hlas ze strany vládnoucí většiny. Věříme, že naši kolegové vezmou rozum do hrsti a podpoří nás.

  1. Pingback: ČTYŘICET PRACOVNÍCH HODIN TLACHÁNÍ | Nová Liteň

  2. Pingback: Je snad Ateliér Svatopluk jen mrtvá schránka? | Nová Liteň

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *