Volby v Litni zpochybněny, budou se opakovat?

Liteň – Stížnost na průběh voleb v Litni podal jeden z kandidátů Filip Kaštánek. Sám sice ve volbách uspěl, ale nelíbil se mu způsob vedení předvolebního boje i fakt, že členy jeho kandidátky protistrana vyšachovala z vyjednávání o obsazení vedoucích míst v zastupitelstvu.

„Při neférovém průběhu volební agitace ze strany našich odpůrců jsme dostali i nejeden podnět od občanů Litně a Bělče k tomu, abychom měli pochybnosti o porušení volebního zákona. Podal jsem stížnost a předal všechny podněty odpovědným úřadům,” uvedl Kaštánek.

v2014NEJDE NÁM O MOC, CHCEME TROCHU RESPEKTU A DIALOG!

Asi už všichni víte, jak dopadly volby v Litni, Bělči, Leši a Vlencích. Jen pro připomenutí: Sdružení pro lepší Liteň, Bělěč a Leč získalo 4 křesla, Nezávislí s podporou TOP09 také 4 křesla, zbylé 1 křeslo obsadila ČSSD.

Pokusím se osvětlit, co se dělo několik málo posledních dnů po volbách. Litní a okolím běží celá řada nepřesných informací až záměrných dezinformací. Je unavující a od skutečné práce zdržující stále uvádět věci na pravou míru. Dezinformační kampaň proti Nezávislým začala stejný den, kdy jsme zveřejnili náš záměr kandidovat ve volbách. Řekl bych, že to jaksi semlelo celou obec. Je to nedobré a škoda.

Blahopřejné SMS
Ihned, jakmile byly známé výsledky voleb, jsem poslal blahopřejnou SMS jak panu Horákovi, lídrovi Sdružení pro lepší Liteň, tak panu
Novotnému z ČSSD. S oběma jsem si dohodl schůzku na úterý (pan Novotný) a na středu (pan Horák). Z té úterní sešlo, neboť pan Novotný měl kalamitní situaci v práci. S panem Horákem jsem se sešel, znovu mu gratuloval, podal mu ruku a řekl, že respektuji výsledek voleb stejně jako celé naše uskupení a dal mu tak najevo, že s ním jako se starostou počítáme. Přednesl jsem mu naše návrhy na řešení povolební situace a budoucí řízení obce. Máme 4 křesla a bylo by logické, abychom se podíleli na řízení obce z pozice místostarosty. Na tuto pozici jsem byl delegován naší stranou (stranou jednání, nikoli ve smyslu politické strany, tou nejsme).

Z naší strany padl návrh na zřízení pozice uvolněného místostarosty, tj. práce pro obec na plný úvazek. Pan Horák před volbami veřejně naznačoval, že se chce rozloučit s panem Havelkou (jen si musí zajistit někoho jiného na jeho místo – to jsou slova pana Horáka). Proto jsme mu navrhli mne místo pana Havelky s tím, že pan Havelka by měl alespoň čas se naplno věnovat práci a funkci ředitele v Ateliéru Svatopluk a posunout tak projekt kupředu. (Navíc nepovažujeme situaci, kdy pan Havelka má dva úvazky pro obec za normální.) Tím by nevznikly další finanční náklady pro obec a dalo by se předpokládat zvýšení efektivity práce – dva lidé (Kaštánek jako místostarosta, Havelka jako ředitel Ateliéru Svatopluk) vykonají více práce než jeden.

Myslíme si, že je to čistý návrh a má svou logiku. Navíc ve světle tvrzení p. Horáka, že mu stavba kanalizace zabere 80% jeho času. K tomu se přidá obnova silnic atd. Aspoň by měl čas se té práci věnovat. A vlastně to byl důvod, proč se rozhodl na poslední chvíli kandidovat na starostu. Chci ještě upozornit, že jsme se vůbec nebavili o jakýchkoli finančních odměnách!

Nebyl důvod brát si servítky
Pan Horák mi nedal vědět, jak se rozhodl a vyřadil nás z dialogu o povolební sizuaci v Litni. Jen jsem se dozvěděl, že jako s místostarostou počítá s Šárkou Marcinovou (prý umí perfektně anglicky a má dostatek zkušeností, mě nezná) a ustavující zastupitelstvo bude v sobotu. Ověřil jsem si tuto informaci u p. Horáka a zjistil, že to tak je. Dospěl jsem k poznání, že pan Horák s námi spolupracovat nechce a chce 100% moci pro sebe. Prohlašuji, že nám nejde o moc, ale o aspoň trochu respektu a o dialog, který je jednoznačně ku prospěchu. Jenže toho se nám doteď nedostává.

Pak nebyl žádný důvod, brát si servítky. Při neférovém průběhu volební agitace ze strany našich odpůrců jsme dostali i nejeden podnět od občanů Litně a Bělče k tomu (někteří sousedé se mi hlásili na noční hlídání volební místnosti – nechtěl jsem jitřit situaci a s díky je všechny odmítl), mít pochybnosti o porušení volebního zákona. Podal jsem stížnost a předal všechny podněty odpovědným úřadům. Je to naše odpověď na odmítavé postoje protistrany. Věříme, že to p. Horáka přiměje k tomu, aby nás začal brát vážně. Myslíme si, že p. Horák patří k lidem, kterým když se nepostavíte a neukážete mu sílu, neváží si vás a nebere vás vážně.

Následně v úterý 28.10. jsme se my, Nezávislí dohodli na dalším postupu a já ve středu zavolal p. Horákovi, abych inicioval společnou PRACOVNÍ PORADU. Tentokrát za přítomnosti všech potenciálních zastupitelů, aby nemohly být výsledky jednání jakkoli překrucovány. Informoval jsem i pana Novotného a na poradu, jež se uskuteční 6.11., ho pozval. Myslíme si totiž, že je potřeba začít pracovat. Jako nejdůležitější body vidíme:

1) rozpočet 2015, vize a plány do let 2016-2018
2) příprava a výběr dotačních titulů od kraje na 2015
3) příprava na ustanovení zastupitelstva, volbu starosty, místostarosty, výborů…

Jedná se o časově omezené věci, které je potřeba udělat hned. Na ustavující schůzi zastupitelstva pak připravené body už můžeme „jen“ odsouhlasit. Ustavující jednání zastupitelstva bych viděl nejdříve 1.12.2015. Soud totiž musí o stížnosti rozhodnou do 20 dnů a týden musí viset oznámení o veřejném zasedání. Máme tedy čas vše připravit.

Závěrem si dovolím vypíchnout důležitou skutečnost: MY MÁME ZÁJEM PRACOVAT PRO BLAHO (otřepané, ale trefné) OBCE VÍCE, NEŽ KDOKOLI JINÝ. Udělal jsem už 2. pokus vyvolat společná jednání. Žádná z protistran to neučinila ani jednou. Nechceme být v zastupitelstvu jen do počtu, jen jako přihlížející opozice. Máme 4 hlasy (44,44%) a zastupujeme nemalou část veřejnosti, a i proto si zasloužíme, abychom byli respektováni. Další informace najdete na našich stránkách Nová Liteň.

 


Zdroj: Naše noviny č. 22/14 ze 4.11.2014