TŘI MILIONY KORUN ZA 24 HODIN

Dělat starostu a být dobrým hospodářem s obecními prostředky není vůbec žádná legrace. Proti vám stojí privátní firmy, které se mnohdy specializují na veřejný sektor a „umí v tom chodit“. Mají ohromnou motivaci, pokusit se navýšit cenu za své služby. Dokáží vytvořit ohromný tlak na obecní samosprávu, která se pouští do mnohých projektů jen jednou za celou svou existenci a nemá proto vůbec žádné zkušenosti ani vycvičený personál.

Do jakého stresu se může starosta dostat, se vám pokusím přiblížit na konkrétním a zajímavém příkladu ze současnosti.

Ve čtvrtek 24. 7. mi volá starosta Horák a líčí katastrofální situaci, která nastala na stavbě čističky. Svažitý výkop pro čističku se zřítil. Opravit se to nedá. Je třeba přesunout čističku blíže k obci. To bude stát až 3 miliony korun navíc. Na další den – tedy pátek – svolává proto zasedání zastupitelstva. Musíme na něm odsouhlasit navýšení stavebních prací o 3 miliony. Máme pouze 24 hodin na to, se jako zastupitelstvo rozhodnout, jinak stavební firma Šindler nesplní předávku díla v létě 2015 a celá dotace v hodnotě desítek milionů korun nám propadne. Když namítám, že si nemyslím, že je rozumné se rozhodovat o 3 milionech během 24 hodin, míní: „Už jsem volal pěti zastupitelům a ti se mnou souhlasí a proto ty už ani nemusíš.“

zřícená ČOV

Zřícená stěna výkopu pro čističku

Nedá mi to. Jdu za starostou na obec a v příštích dvou hodinách se mi ho daří odradit od jeho úmyslu, svolávat zasedání a převzít vícenáklady. Zjišťuji totiž, že k této aktivitě ho vedou výlučně ústní informace, které dostal na mimořádném kontrolním dnu den předtím, kterého se účastnil s ředitelem Havelkou. Dohodneme se na 3 bodech a já je rozesílám emailem na všechny zastupitele, cituji:

  1. Nedáme se chytit do „časové pasti“, že naše rozhodnutí musí být během hodin, když jde o miliony.
  2. Centrálním tématem je, jestli za zřícení základové jámy může vyšší moc. Pověříme znalce pro oblast stavebnictví/geologie, aby nám dodal posudek, že za to nemohou ani projektanti, ani stavební firma.
  3. Případné přídavné stavební práce budeme zadávat až po změně projektu a provedení nového geologického průzkumu.

V následujících dnech se přes veškerou snahu nedaří ani starostovi ani řediteli Havelkovi sehnat znalce, který by vypracoval znalecký posudek. Naštěstí se toho ujímá další aktivní zastupitel Lukáš Münzberger, kontaktuje firmu Chalupa GGS z Berouna a ta už za týden zkoumá staveniště. Díky tomu máme již za měsíc 27. 8. 2014 posudek, z kterého vyplývá, že chyba, která zavinila zřícení stavební jámy, vznikla na straně projektantů. Geologové neprozkoumali dostatečně stav spodní vody a navrhli špatný způsob odvodnění stavební jámy.

Rozhodnutí, jestli převzít či nepřevzít náklady za vícepráce a za jakých podmínek, tak mohlo zastupitelstvo činit dne 28. 8. s plným vědomím toho, kdo za nastalou situaci nese zodpovědnost a na základě kvalifikovaných nabídek od stavební firmy.

A na závěr můj osobní názor. Je úplně špatně, když aktivní zastupitelé Münzberger a Vodička, kteří nejsou placenými zaměstnanci obce, musejí vnášet rozumnou strukturu do tak závažných procesů a rozhodnutí jako bylo toto. V každé funkční obci to musí být přesně naopak: placení profesionálové na radnici nepropadnou při tlaku soukromých firem panice a nevydají naše liteňské peníze dříve, než ví naprosto přesně, jaká je skutková podstata.

A přesně to je důvod, proč jsem přesvědčený, že Filip Kaštánek bude skvělý liteňský starosta. Přesvědčil mě prakticky, že si umí vše rozmyslet a vytvořit podmínky pro správné rozhodnutí. A ačkoliv je to příjemný člověk a dobrý soused, nechybí mu ráznost moderního manažera, kterou prostě v dnešní době mít musíte. Protože jinak si z vás ostatní privátní firmy udělají ve chvilce trhací kalendář.