V komunálních volbách budou moci volit i občané EU, kteří mají v Česku přechodný pobyt

Víme, že i v Litni a jejích dalších částech žijí občané EU. Proto nemůžeme opominout tuto pro ně dobrou zprávu. A to jest, že cizinci (i když už to jsou vlastně našinci nebo my je tak aspoň vnímáme) mají právo volit v obecních volbách. Podmínkou je zaregistrování se na obecním úřadě nejpozději dva dny před volbami. Další informace najdete v článku převzatého z Českého rozhlasu níže.

Občané jiných států Evropské unie, kteří mají v České republice jen přechodný pobyt, mohou definitivně hlasovat v komunálních volbách. Státní volební komise přijala páteční rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ten řešil případ muže ze Slovenska, který chtěl volit v České republice.

„Soud mu dal za pravdu, že není nutné, aby byl přihlášen k trvalému pobytu v České republice. Přistoupil k přímé aplikaci Smlouvy o fungování Evropské unie a navazující směrnice a rozhodl o doplnění dodatku stálého seznamu voličů pro volby do obecních zastupitelstev,“ uvedla mluvčí soudu Lenka Smutná Polachová.

Soud vycházel z toho, že podle unijního práva „občané Unie mají mimo jiné právo volit a být voleni v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu“.

Komunálních voleb se budou moci účastnit i občané EU, kteří mají v Česku přechodný pobyt (ilustrační foto) - Foto: Filip Jandourek

Komunálních voleb se budou moci účastnit i občané EU, kteří mají v Česku přechodný pobyt (ilustrační foto)

Foto: Filip Jandourek

Václav Henych z ministerstva vnitra upozorňuje, že se cizinci musí do volebních seznamů zapsat nejpozději dva dny před začátkem voleb.

„Podle předpisů se musí dostavit na obecní úřad a nechat se zapsat do dodatku stálého seznamu voličů. Jakmile se tam zapíší, budou ve volební místnosti na seznamu, předloží doklad totožnosti a budou moci volit stejně jako občané České republiky,“ říká Henych.

Nově tak ke komunálním volbám může zhruba 110 tisíc cizinců z Evropské unie. Podle Václava Henycha v současné době existuje rezerva hlasovacích lístků.

Autor:  Pavla Lioliasová

Zdroj: Český rozhlas