Rozmělněnost a nestálost je přeci s politikou neslučitelná

Napsal | 30.10.2016

Vždy jsem si myslel, že právě obecní, komunální politika tím, jak je podřízena přímé kontrole lidí, tedy že společně v jednom místě žijí jak voliči, tak volení zástupci, nedovoluje všechny ty neduhy systému z vysoké politiky. Že se samozřejmě musí pracovat tzv. „s tím co máme“ je faktem od kterého se vše odvíjí. Je málo schopných lidí s předpoklady pro angažování se ve věcech veřejných a vidíme to nejen v Litni.

Co mě ale překvapuje za poslední roky mého aktivního přístupu, potřeby se zapojit do veřejného života, informovat se o tom, kdo a jak pro nás pracuje je to, že Liteň už druhým rokem stagnuje, nerozvíjí se, jak by mohla a měla. Prakticky se hasí jen problémy a dohánějí se základní principy fungování obcí, které jsou jinde většinou naprostou samozřejmostí už dlouhé roky (transparentní účet, zveřejňování smluv, formy informování občanů). Chybí ale vize, plány – návrhy se na zastupitelstvu ze strany opozice přednesou, některé se i odsouhlasí, ale u toho to také skončí, protože výkonná stránka vedení… Proč vlastně? Proč starosta a nyní jeho zástupkyně místostarostka neplní ustanovení zastupitelstva? Kolik navrhovaných bodů k projednání přineslo na zastupitelstva obce v posledních dvou letech vedení obce a ti zastupitelé, o které se vedení opírá? Tohle je přeci přímý ukazatel, snad ještě s počtem podaných žádostí v dotačních programech na rozvoj obcí, toho, jak je vedení ve velice důležitém období, kdy vrcholí všechny dotační programy EU, schopné vést a rozvíjet obec.

Po roce 2022 už nebude prakticky možnost získání dotace z programů EU a nyní se již předpokládá, že vesnice mají intravilán obcí v takovém stavu, jak si naplánovaly a dotace jsou vypisované pro úpravy okolí obcí. Liteň se zatím nedostala k vypracování architektonické studie obce, nemáme jasno, které důležité a prospěšně využitelné budovy chceme zachovat a k jakému účelu a z jakých prostředků rekonstruovat. Proč nezasedá kulturní komise obce? Jaká je vize podoby veřejných prostor obce, která zasahuje částí do krajiny CHKO, má veliký turistický potenciál díky pamětihodnostem, zámku, pivovaru, hrobce, kterou obklopuje nádherná krajina a v blízkosti má Karlštejn? Zaspali jsme a důvodů je bohužel čím dál tím víc i s ohledem na politikaření, kterého jsme nyní svědky.

Co je zarážející, práci na podobných základních dokumentech zadávají a vypracovávají za obec spolky a jiné organizace než jsou placení zástupci vedení obce. Vedení obce ředí politický prostor, není kde se opřít, boříme se do nehodnot, nedodržuje se slovo. Rozmělněnost a nestálost je přeci s politikou neslučitelná. U nás jeden zastupitel hlasuje pro toho i druhého v jednom hlasování. Je aktivní snaha snad jen v tom něco udržet, chybí ale energie, chuť pracovat, rozhled, vlastní vidění situace, nezaznamenal jsem schopnost se nadchnout pro něco a dotáhnout to se stejným elánem.

MgA, Karel Tůma

 

 1. David H

  To jsou pořád jen ty stejné stížnosti. V zastupitelstvu není rozumná většina ani vůle k dohodě. I kdyby Litni šéfoval sebelepší starosta, tak podle NL to nikdy nebude v pořádku, dokud to nebude Kaštánek. Tady Vám paní Marcínová navrhla možnost domluvit se na předčasných volbách. K mému velkému překvapení se však do toho NL nechce. Proč, to už je opravdu těžké pochopit. Místo toho nám tady pan Kaštánek nabízí jakéhosi státního úředníka. Nebo se snaží přesvědčit pí Marcínovou, aby ho podpořila na místo starosty. Jenže takový starosta by stejně neměl většinu, takže za chvíli by si p.Kaštánek zase stěžoval na to, že má svázané ruce. Raději už to tady ani číst nebudu, je to fakt ztráta času 🙁 Pěkný den.

  Reagovat
  1. Karel Tůma

   Dobrý den,
   to přeci není předložená úvaha nebo reakce, ale váš ultimátní pohled bez chuti něco řešit. O předčasných volbách jsem žádný návrh v zastupitelstvu nezaznamenal, můžete ho prosím podložit přímo ze záběrů ze zastupitelstva, z kterého dne se v tomto duchu zastupitelstvo konalo? Předčasné volby nejsou totiž možné jinak, než po půlroční nečinnosti úřadu, tedy není možné položit mandáty, protože by na místo odstoupených zastupitelů museli nastoupit ti co byli ve volbách úspěšní hned po nich. Prosím srovnejte si nejdřív myšlenky s fakty. Půl roku by muselo být období bez zasedání a vedení úřadu, pak teprve umožňuje zákon vyhlásit nové volby. Pokud chtěla paní Marcínová někomu navrhnout předčasné volby složením mandátu všech současných zastupitelů, bylo by to jen důkazem, že neví. K druhému bodu, dáli se to tak nazvat, z vašeho vyjádření, tedy k případné nedostatečné podpoře při případném zvolení starostou pana Kaštánka. Je přeci na každém zastupitelstvu tolik bodů projednaných a odsouhlasených všemi, že se pracovat dá v takové situaci, dokonce je cca 15 bodů odsouhlasených ale neřešených. Byl bych rád, aby se začalo také v diskuzích nás občanů objevovalo více vstřícných a faktických vět a postřehů. Ano, máte pravdu, neustále se jen dohadujeme, důvody jsou ale podle mě spíše na osobní úrovni, vztahy mezi jednotlivými zastupiteli nejsou ideální, ale to samé platí také o celkové atmosféře ve vesnici.

   Reagovat
   1. David H

    Dobrý den.
    Pokud by Vám záleželo na osudu Litně více, než na vašem P.R., tak byste museli vidět, že za dobu, kdy je v čele úřadu pí Marcínová, se daly díky pí Marcínové věci do pohybu, ty věci, které se za p.Horáka neřešily. Kdo to chce vidět, ten to vidí, kdo nechce, ten ne. Nejsem si zrovna jistý, že p.Kaštánek by to zvládal lépe. Stačilo mi např. přečíst si otevřený dopis p.Kaštánka p.Durasovi. Takový postup samozřejmě k nějakému výsledku nebo dohodě nemůže vést. Bylo by dobré si uvědomit, že pan starosta má REPREZENTOVAT obec! Pokud by ji reprezentoval způsobem, jakým doposud reprezentuje sebe, tak potěš.. Nejspíš by p.Kaštánek v čele obce zase jen reprezentoval svou osobu. Ale o tom to není. Dále by měl pan starosta být schopen dohody, jednání na úrovni, kompromisu pokud to bude potřeba. Také by měl mít mezi lidmi autoritu a ne být pro smích. Měl by hájit především zájmy obce. Pan Kaštánek evidentně hájí především zájmy vlastní.

    Reagovat
    1. Karel Tůma

     Ještě k k té jediné faktické z vašeho vyjádření. Vím o jaké vyjádření směrem k panu Durasovi šlo, Stříbrný potok vyměnil s naprosto výhodnými podmínkami ve smlouvě místo pro vodárnu, za možnost na svých pozemcích postavit snad 40 domů s tím, že jeho domy budou mít přednostní právo na pitnou vodu a jakákoliv změna územního plánu v Litni je dále podmíněna jejich souhlasem. Nakonec byl problém i s podpisem pana Durase na bezplatném pronájmu pozemku a vodárna tam už stála. Šlo hlavně o to, že žádná smlouva nemůže jít nad rámec zákona a to museli vědět právníci pana Durase, ale zastupitelé snad smlouvu ani nečetli a nevyjednávali lepší podmínky.

     Reagovat
     1. Karel Tůma

      Oprava, samozřejmě jsem měl na mysli čističku, ne vodárnu.

 2. J.H.

  Situace se začíná docela vyvíjet.
  Karle T., kolikrát jsem tě žádal, abys podněty pro komisi zaslal např. na E-mail. Co přesně chceš probírat? Ani jednou jsi nic neposlal. Například, Monika Klimentová zajišťuje tradiční akce organizačně (Advent, Máje,..), já s Lukášem technicky, apod. Ani jednou jsi nenapsal, i když jsme tě o to žádali. Co chceš řešit a probírat na jednání komise? Kritizovat umí asi každý, ale komunikovat už jen málo kdo. Kritizoval jsi i dotace od městyse Liteň. Žádal jsi asi 46 000Kč, na akce. Pak jsi kritizoval, že nedostaneš na provoz spolku. A hle, Na provoz spolku nikdo nežádal. Pokud požádáš, dostaneš. To už jsem ti také několikrát říkal. Chválil jsem a chválím činnost liteňského pupíku, tak proč hned neoprávněně útočíš. To hned musíme každou naší interní komunikaci zveřejňovat na webu?
  Stejně tak jsem ti říkal o situaci v Litni.
  Když už je to venku, tak ano vznikají politické dohody. I sem do Litně dorazila velká politika.
  Záleží jen, kdo se s kým dohodne. Bohužel to je hlavně na mě, paní Marcínové a panu Havelkovi a dalších, kteří jsou pro většinu (5 hlasů) hlasování zapotřební.
  Např. p, Horák by neměl ani plat. Jen by byl 2. Místostarosta, bez nároku na mzdu, ale o tom, že mi např. Filip nabídl místo tajemníka na úřadě městyse Liteň se už jen mlčí, že by pan Havelka dělal nadále ředitele za 10 tisíc také… Stejně jako o dohodě s dalšími zastupiteli. To se do zítřka stejně poupraví a vlastně žádné dohody nevznikají.
  Každá mince má dvě strany a je třeba otočit obě. A ano. Hlasoval jsem pro oba kandidáty na post starosty. Každý by mohl být dobrý starosta, ale už předtím se vědělo, že nikdo nezíská většinu. Nemám problém podpořit kohokoliv. Poptejte se i dnes občanů, voličů, co si o tom myslí a co by si přáli. Mě to dávají dost najevo a proto i dnes přehodnocuji své předchozí kroky.
  Přeji pěkný a klidný den.
  Jiří Hrách

  Reagovat
  1. Karel Tůma

   Ahoj Jirko,
   ohledně Kulturní komise a jejího zasedání ve věci našeho požadavku hledání prostoru pro aktivity spolku se bavíme snad dlouho. Řešili jsme nevyhovující stav i to naše zklamání kolem pronájmu prostor pod kinem. Došel jsi bez Komise k tomu, že nám není pomoci. Od předposledního zastupitelstva, kde jsem vyzval k obnovení činnosti Kulturní komise jsme minimálně dvakrát mluvili o možném využití kina pro divadlo, o tom, že bychom potřebovali s někým konzultovat jednotlivé kroky ohledně obnovy divadla v Litni, že potřebujeme „styčného důstojníka“, který bude o projektu vědět vše, abychom nemuseli pokaždé znovu a znovu vysvětlovat stanoviska a aby platilo, co se domluví. Mám to tedy chápat tak, že jím budeš ty, nebo se bude nějak vybírat kdo má z Kulturní komise k divadlu blízko a koho by to zajímalo? Mluvili jsme také o tom, že projekt obnovy divadla by měl být projektem obecním, ne jen spolkovou věcí. Proč máme řešit vše na osobní úrovni s tebou, když máme v Litni Kulturní komisi. Chceme o projektu dát vědět lidem a komise je k tomu dobrá cesta, jsou v ní lidé, kteří mají kulturu v krvi a funkci dobrovolně přijali. Jasně vyplynulo z debaty na zastupitelstvu, že se termín zasedání komise dá vědět všem a bude nějaký vyhlášen, je to i na videu ke konci rozpravy.
   Velká politika je Jirko něco jiného. To, že se někoho snažíš zachraňovat, když mu přímo vlastním přičiněním teče do bot a je ale opravdu něco jiného. Pro úplnost tedy, vracet do hry na takhle důležitý post pana Horáka, a podle tvých slov vlastně jen aby odvolil starostu, je přeci korupce. Děje se ve velké politice, třeba když se volil Klaus a ti tři politici ODS kolem Tlustého dostali za to vlivná místa v dozorčích radách státních podniků. Je to ale špína pro kterou je odsoudil celý národ.

   Reagovat
   1. Karel Tůma

    Jirko, znovu jsem si přečetl text mejlu, který jsem posílal na obec, popis situace udílení příspěvků bez koncepce a to co bychom uvítali ze strany obce je tam popsáno ve třech odstavcích. Tedy napsat, že jsem nic konkrétního neposlal jako požadavek a jen kritizuji, není pravda. Pokud jsi mluvčím komise a můžeš sám jednat bez další konzultace a porady, případně rozhodnutí, mohli jsme už něco vyřešit, pak ale nevím, k čemu komisi vlastně máme. Přečti si znovu co jsem poslal před cca dvěma měsíci, nebo to mám vytahat z textu do bodů a poslat žádost, komu, zase tobě? Nemyslíš, že byste už měli někdo něco dělat po našich výzvách!

    Koncepce? Plán? Neexistující ani při rozdělování příspěvků ll.
    Formou otevřeného dopisu

    Vážená paní místostarostko, vážení zastupitelé městyse, starostu nemáme,

    za spolek Liteňský pupík chceme znovu poděkovat za podporu některých našich kulturních akcí. Jsme nyní ve fázi, kdy jsme si vyžádali přípravu smlouvy (Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Městyse Liteň) na přislíbenou podporu dvou našich kulturních akcí, konkrétně Obchůzka Sv. Lucií a Liteňský masopust je přislíbená podpora 15 000,-Kč je podmíněna vykázáním nákladů spojených s akcemi formou účtů a smluv, což jsme obratem učinili. Teď ale k tomu, proč dále reagujeme. Je pro nás všechny překvapením, že jsme ve smlouvě, v jejím předmětu našli následující: „Příjemce se zavazuje použít tento dotaci na akci masopust, Lucie, divadlo a cvičení.“ Není nám úplně jasné o jaké „divadlo“ a jaké „cvičení“ se konkrétně jedná. Navíc pro druhou polovinu roku spolek nepořádá Cvičení pro předškoláky. Nebyli jsme účastni jakéhokoliv projednávání ve věci jiné podpory aktivit našeho spolku, než bylo setkání všech organizací (březen 2016) žádajících o příspěvek na konkrétní kulturní akce, (popis průběhu a výsledek setkání jsem popsal v článku, přikládám jej v příloze emailu). Sice jsme na setkání avizovali a žádali, aby vedle pravidelně konaných a vlastně rok dopředu avizovaných akcí zůstala otevřena možnost podpory kulturních akcí, které vycházejí roku z aktivit spolku v průběhu (v našem případě to může být například Jom ha-šoa, Uctění památky obětí holocaustu). Dramatický kroužek Liteňského pupíku a Cvičení pro předškoláky jsou aktivity jiného charakteru, konají se pravidelně periodicky, každý týden či 14 dní ve školním roce, nejedná se tedy o jednorázovou kulturní akci.
    Nebyli jsme vyzváni k žádnému doplnění nebo předložení konkrétního návrhu, který by vycházel z původní žádosti, nevíme o existenci žádné komise, která by se chtěla našimi záměry dál zabývat kvůli možné podpoře. Neměli jsme možnost dál prosadit projekty, na které nám už vlastní finance nestačí. Znovu přikládám znění celé žádosti o příspěvek z rozpočtu městyse Liteň, zaslaný před schůzkou v hasičárně, z které nakonec nevzniklo nic jiného, než seznam potenciálně podpořených jednorázových akcí avizovaných rok dopředu.
    Ze začlenění dalších našich aktivit do smlouvy, i když formou bohužel nešťastnou, vidíme snahu integrovat Liteňský pupík do organizací, které obec podporuje i jinak, než příspěvkem na kulturní akci. Rozhodnutí zda bude ochota naše aktivity spolufinancovat a spolupracovat při jejich realizaci, bude ve výsledku rozhodující v uplatnění a výsledcích společné práce pro nás všechny.
    Pokud vedení obce a zastupitelé budou stát o existenci komunitního a spolkového života spoluvytvářeného i Liteňským Pupíkem, předpokládáme zakotvení základní podpory osobní účastí zástupce vedení obce na vybraných akcích, přivítali bychom aktivní přístup ohledně propagace a informování občanů o našich aktivitách za využití prostředků, které má právě a jen vedení obce (rozhlas, web, kontakty s dalšími úřady a organizacemi, navázaná spolupráce s vedením okolních obcí, spojení s redakcemi periodik v regionu, atd.). Pro logistickou a materiální podporu se zatím nabízí možnost využití prostor dílny v přízemí kina společně se spřízněným spolkem Záskalák. Rádi bychom využili tuto možnost a již spolupracujeme na přípravě prostoru a programu, připravujeme Výtvarnou dílnu Liteňského pupíku. Chtěli bychom získat pro náš dramatický kroužek možnost zkoušet a setkávat se přímo v prostoru kina, kde jsme mohli s dětmi odehrát představení ke konci školního roku a objevili jsme velký potencionál prostoru pro naplnění programu dramatické výchovy a tvorby s dětmi. Soustředění a naladění dětí ale i vedení kroužku je v prostoru, který je pro takové účely vytvořen, nesrovnatelně blíže ideálním podmínkám výuky dramatické tvorby a společné práce, než školní třída. Za dosavadní možnost pravidelných setkávání a zkoušení ve třídě ZŠ Františka Josefa Řezáče děkujeme vedení školy a všem vyučujících, kteří nás začlenili do programu a aktivit školy.
    Rádi bychom pokračovali v plánech, kterých je zatím i jen na papíru dost a dost, některé aktivity jsou ve fázi příprav nebo už realizace započata. Zmiňované události svou tradici loni a letos zahájili a chtěli bychom je každoročně udržet. Snažíme se informovat o aktivitách vylepovanými tiskovými materiály, vytváříme facebookové profily každé námi organizované akce, projekty zveřejňujeme průběžně na facebooku Liteňského pupíku. Vítáme možnost pravidelného publikování článků v Našich novinách, jsme spoluvydavatelé nově vznikajícího formátu novin, Liteňského zrcadla. Musíme zmínit dobrou úroveň spolupráce s DHS Liteň, která se nám osvědčila, za jejich podporu a spolupráci moc děkujeme.
    Velice rádi, bychom navázali spolupráci s někým na úřadě ve věci našeho, pro příští rok, asi nejvýznamnějšího projektu a tím je zahájení dlouhodobé práce na obnovení tradice loutkového divadla v Litni. Pokud bude s kým, podělíme se o radost ze získání základního grantu z fondu Středočeského kraje a vlastně již po roce fungování spolku z ocenění naší aktivity a záměrů. Projekt je nyní ve fázi přípravného projektu, zajišťující hlavně materiální stránku a základní formu divadelní společnosti, ten bude probíhat ještě celý příští rok. Už nyní ale souběžně vznikají základy programu a repertoáru, získáváme pro svou činnost další a další nadšence pro spolupráci a hlavně aktivní členy souboru, kteří se podílí na produkci, výrobě nových marionet, loutek, maňásků a masek, na výběru témat, literárních předloh a her pro dramatizaci našich nových představení. V neposlední řadě je aktuálně naší snahou získat další finanční prostředky na realizaci projektu ze všech možných zdrojů, od státních organizací, od městyse Liteň i ze soukromého sektoru. Vyhledáváme vybavení a zvukové, světelné a obrazové aparatury také po bazarech a vyřazený z eráru profesionálních divadel, hudebních kapel a dalších podobných provozů. Podrobný rozpočet celého projektu je na vyžádání v případě navázání spolupráce samozřejmě k dispozici.

    předseda spolku Liteňský Pupík MgA. Karel Tůma

    Koncepce? Plán? Neexistující ani při rozdělování příspěvků lll.

    Po roce aktivního ovlivňování kulturního a sociální prostředí v Litni spolkem Liteňský Pupík, po podrobném rozboru situace spolkového života a aktivit občanů, po poznání míry komunikace s vedením obce a míry spolupráce s dalšími aktivními subjekty působícími v Litni si dovolujeme napsat následující sdělení.
    V Litni se dlouhodobě nikdo nestaral o vytvoření vhodných podmínek pro možnosti naplnění kulturního a komunitního spolkového života. Nevznikla žádná koncepce využití obecních prostor, kino je dlouhodobě bez aktivit a programu, jednotlivé místnosti se pronajímají bez veřejných soutěží a budova Špejcharu dlouhodobě chátrá bez dalšího záměru. Obec nanejvýš delegovala správu obecního majetku na jiný subjekt jako v případě bývalého učiliště.
    Je nanejvýš důležité, aby se jednání a dohody, které se evidentně týkají více subjektů neřku-li všech zúčastněných občanů Litně, byly projednávány tak, aby se k vyjádření dostalo na každého, kdo je ve věci zainteresován. Nyní jsme v situaci, kdy zákulisní dohody a jednání zvýhodňují ty, kteří o věci vědí na úkor těch, kteří očekávají oficiální stanovisko a výzvu všem zúčastněným. Bohužel je při takové praxi veliký prostor pro dezinterpretaci jednotlivých vyjádření, pro nedostání slova a zapření předcházející domluvy, vznikají dohady, které neberou konce a výsledek je vždy jen v zájmu těch, kdo zná lépe důležitého člověka ve vedení obce, nebo kdo je z jaké rodiny, a kdo si komu řekl dříve.
    Na posledním zastupitelstvu obce jsem jako předseda spolku Liteňský Pupík vyzval zastupitelé k obnovení Kulturní komise, nebo čistě k probuzení aktivity Kulturní komise, která za posledních několik let prakticky nepracuje a nezasedá. Přitom by mohl právě díky její existenci vzniknout prostor, kde by se při pravidelných setkáních propojili stanoviska občanů, spolků, zastupitelů a vedení obce v otázkách kulturního a sociálního života obce. Utváření vazeb mezi aktivními jedinci a vedením obce, spolkový život obce, můžeme propojit tak, aby konečně existovala pro všechny možnost získat stejné informace směrem od vedení obce, aby se nemuseli oslovovat starosta, místostarostka a zastupitelé při náhodných setkáních na ulici nebo jinak netransparentně, kde se k dojednaným bodům už nemá možnost nikdo další vyjádřit.
    Za Liteňský Pupík bych rád navrhl Kulturní komisi městysu Liteň k projednání první návrh a tím je Zřízení obecního spolkového domu. Brzy zveřejníme zpracovávané materiály a podklady pro tento návrh. Centrum spolkového života by se mohlo soustředit do jedné obecní budovy, do prostor, které by mohli všechny spolky využívat pro naplnění svých programů směrem k členům a občanům. Usilujeme o vytipování míst k zřízení centra, místa, kde budeme mít všichni stejné možnosti, protože doposavad tomu tak v Litni není.
    Nechceme přijmou za své zavedené postupy a pravidla jednání, s kterými jako občané i jako členové spolku nesouhlasíme a věříme, že jednání na úrovni spolkového života a směrem od spolků k obci mohou probíhat čistě, transparentně a spravedlivě.

    předseda spolku Liteňský Pupík MgA. Karel Tůma

    Reagovat
 3. Karel Tůma

  Dobrý dem, znovu jen osobní osočování a útoky. To se nedokážete odpoutat od téhle osobní roviny debaty, vždyť se chováte jak po nepovedeném rozvodu. Uvědomte si, že vždy za problém mezi lidmi mohou oba, tady v případě zastupitelstva je to dokonce lidí víc. Opravdu nejde s podobně uvažujícími lidmi dojít ke kompromisu. Máte své vidění, svoje nepřekonatelné předsudky a ani podávání faktických informací vám nedovolí, kvůli fokusu na osobní nenávist, začít pochybovat. Teď k věci. Vy byste vyřešil svou situaci s dluhem tím, že si zajistíte narychlo místo tak, že vyzvete další dva k plánu, jak se dostat k ovládnutí úřadu a navíc by jeden z nich měl být již odstavený Horák, o kterém jen málo kdo dokáže říct, že byl správným člověkem na svém místě.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *