Nová Liteň začíná působit!

Nová Liteň začíná rozleptávat navenek jednolitou fasádu věcí, kterým se v Litni už desítky roků říká souhrnně:

„to nejde“

A náhle, jako mávnutím čarovného proutku to jde! A už teď vám můžeme slíbit, že i v budoucnu to půjde! Ne snadno – na to je systém pohodlnosti, neochoty a nezodpovědnosti hluboce zakořeněný. Ale s pomocí veřejnosti, která vytváří na zastupitele, starostu i zaměstnance obce stálý a pozitivní tlak, se jistě dočkáme ještě mnoha pozitivních překvapení.

Jeden z prvních příkladů: Ateliér Svatopluk o.p.s. Jistě vám neuniklo, že 22.1.2015 předložila Nová Liteň v zastupitelstvu návrh, aby byla správní rada Ateliéru Svatopluk doplněna o pana Kaštánka. Protože od smrti bývalého starosty pana Klimenta bylo jeho místo ve správní radě 9 měsíců neobsazené a těm, kdo jsou za Ateliér Svatopluk zodpovědní, to zjevně ani v nejmenším nevadilo. Detailněji jsme to popsali v článku „Je snad Ateliér Svatopluk jen mrtvá schránka?“.

Na zasedání zastupitelstva 29.1.2015 jsme se pak od starosty dozvěděli, že prý: od 22.7.2014 je členkou správní rady paní Zítová a jen pro nemoc dalšího člena správní rady pana Křížka to nebylo zaneseno do rejstříku. Racionální návrh na řešení situace, tedy volbu pana Kaštánka na uvolněné místo, byl vládnoucí pětkou zamítnut.

690972_web_R_K_B_by_Lupo_pixelio.deNová Liteň ale dosáhla toho, co jí vadilo nejvíce: obsazení správní rady se začalo skutečně řešit. A tak konečně dne 5.2.2015 zapsal Městský soud v Praze paní Zítovou, kterou jmenoval ze své funkce starosta, jako třetího člena správní rady. Ve výpisu z Veřejného rejstříku na Ministerstvu spravedlnoti se objevil zápis:

člen správní rady:
JINDŘIŠKA ZÍTOVÁ, dat. nar. 12. července 1949
Košťálkova 1538, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Den vzniku funkce: 5. února 2015
Den vzniku členství: 5. února 2015
zapsáno 5. února 2015

Její funkce samozřejmě nenastala dne 22.7.2014, jak se nám pokoušel pan starosta tvrdit. Považujme to proto jen za typickou účelovou obranu našeho liteňského „to nejde“ systému. Ale od 5.2.2015 máme skutečně opět tři členy správní rady, tak jak je to správné. Jestli jsou to ti správní členové, kteří projekt Ateliér Svatopluk konečně rozeběhnou, se nedá posoudit, protože už 3 roky neexistuje žádný veřejný dokument, který by obsahoval byť i jen náznak nějakého plánu rozvoje. Budeme se na to – vaším jménem a ve vašem zájmu – informovat!

V kontextu výše popsaného je ale jistě zajímavé si přečíst, jak toto řešení naprosto neudržitelného stavu prožíval ředitel Ateliéru Svatopluk o.p.s., pan Havelka. Jeho repliku, kde zaujímá stanovisko i k dalším pochybením, jako je nezveřejňování výročních zpráv, najdete na konci článku „Moc a zodpovědnost jsou spolu nerozlučně spojené“.

obrázek: Lupo / pixelio.de

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *